torsdag 5 maj 2011

Ökat i Skanska

Idag presenterade Skanska sin Q1-rapport.

Intäkterna uppgick till 24,8 (25,8) miljarder kronor.
I byggverksamheten minskade intäkterna med 2 procent i kronor och
ökade med 5 procent justerat för valutaeffekter.
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 451 (920) Mkr.
Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 325 (558) Mkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 1,4 (2,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 451 (936) Mkr.
Periodens resultat uppgick till 335 (674) Mkr.
Resultatet per aktie uppgick till 0,81 (1,63) kronor.

Aktiekursen föll som respons på ovanstående och jag passade på att öka. Q1 2011 är det sämsta Q1 i alla fall av de senaste 5 åren; omsättningsmässigt, vinst- och marginalmässigt. Det kan nog stunda en del hårda tider och med det än större kurspress på aktien vad tiden lider.

Nu stundar också en extra utdelning p.g.a. Autopista-försäljningen. Kanske vi kan få se än lägre kurs efter den. Då kommer jag antagligen passa på att öka lite till för nu tycker jag Skanska, långsiktigt sett, handlas till riktigt attraktiva nivåer.

I mina ögon så är Skanska en av de bättre byggbolagen på Stockholmsbörsen, men också internationellt sett. Vinsten må hända flukturera över tid och kvartal, men de har i alla fall förmåga till att göra vinst samt har en jämförelsebar god balansomslutning. En spank konkurrent gör just nu ett förvärv av en lika stor tysk kollega. Det ska bli intressant och se hur det fortlöper. Jag tror nämligen det kommer "kosta". Nu kan man i och för sig höja ett varnande finger för byggbolag och konjunkturkänsliga bolag överlag, men har man bestämt sig för att ha ett dylikt i portföljen så varför inte Skanska?

Min tidigare "analys" och "rating" av Skanska finner ni här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar