söndag 22 augusti 2021

Beijer Alma Q2 2021 samt en kort utläggning varför 55 är det nya 20

Beijer Almas Q2-rapport visar på att man nu är på pre-corona nivåer igen.

Omsättningen upp 39 % och rörelseresultatet upp 149 %. Var väl egentligen väntat för Q2 förra året är jämförelsekvartalet. Liksom alla andra bolag så är det full fart nu för Beijer Alma och enkla jämförelsetal.

Orderboken är god. Ligger på nästan 5 miljarder vilket numera är ungefär vad man säljer för under ett år. Rörelsemarginalen landade på 14,75 %. Mycket högre än för ett år sedan, men ned något från Q1.

Förra rapporten kommenterade VD att en del av den goda marginalen var kostnadsbesparingar.

Denna gång kommenterar man, likt många andra bolag, flaskhalsen i ekonomin just nu ”Den höga aktivitetsnivån inom industrin har gjort att leverentörskedjorna varit ansträngda, både avseende råmaterial och komponenter.”

Det största förvärvet som gjort hittills, Alcomex, har jag redan noterat. En tillverkare av dörr- och industrifjädrar, som jag räknar med kommer ge BeijerAlma fortsatt god tillväxt de närmsta kvartalen. Min egenhändigt blåsta kristall-kula säger mig att både Q3 och Q4 kommer påvisa väldigt fina siffror.

Med nuvarande 12-månaders rullande vinst värderas Beijer Alma till ca PE 25. Med högtryck i ekonomin och förvärv som gjorts så kommer tillväxten, som sagt, troligen vara god de närmsta fyra kvartalen så jag tycker inte det är något överpris i nuläget, men heller inte så att jag är köpare. Jag köper ju gärna då det är ”svagare perioder” i ett bolags liv för du får man ju oftast lite mer för pengarna. Om man orkar vänta lite.

 

Som en jämförelse kan jag slänga upp några värderings-multiplar på bolag som drar nytta av konjunkturen just nu

AQ Group PE 15

VBG PE 15

 

Hexpol PE 20

Beijer Alma PE 25

Nolato PE 29

 

Indutrade PE 52

Addtech PE 62

 

Det de har i likhet är att de de facto har en försäljningstillväxtstakt som liknar varandra sett över en längre tidsperiod.

En sak som dock skiljer de tre ”grupperna” åt är börsvärdet och hur mycket pengar som är inne.

I den första gruppen har vi bolag på ett börsvärde om ca 5 miljarder. Ganska dålig likviditet och det är väl egentligen bara Vegard som hittat till tex AQ Group. Han har ju gillat AQ Group länge, även då han jobbade på Odin. 15 är fortfarande här 15.

I den andra gruppen har vi bolag på ett börsvärde om ca 20-40 miljarder. Hit hittar diverse fonder, indexfonder och förvaltare. Uppgång föder uppgång och ju högre börsvärde ju mer kan man stoppa in i form av pengar. 25 är det nya 15.

Den tredje gruppen har vi de stora. 50 miljarder + bolagen. När kapitalet flödar lätt så flödar det lättast in där tratten är som störst. Som sagt. Uppgång föder då uppgång. 55 är det nya 20

Alla tre grupper av bolag kan vara fantastiska investeringar över tid. Det beror på den framtida tillväxten. I ett positivt börsklimat så är det troligast att multiplarna kommer fortsätta växa på de ”dyra” bolagen. För det är där pengarna strömmar till. VBG t.ex. är ju näst omöjligt att handla för större aktörer när de får in kapital, medan det inte är några problem att köpa i t.ex. Indutrade. Något måste hända för att multiplarna ska sticka iväg i småbolagen. T.ex. att en fond trots allt börjar köpa in sig.

I ett klimat där kapitalet stramas åt och det strömmar ut så är det dock där det kan drabbas mest. Dels för att man gärna först säljer av där man har ”vinster att säkra”, dels att det är ju faktiskt där pengarna finns att ta hem ifrån om man vill bygga kassa.

Samma fenomen har man kunnat se i närtid. Tex hur pengarna forsade in till fastighetsaktier i början av 2020 då de var som dyrast sedan snabbt föll till multiplar vi inte sett sedan Finanskrisen. Samma med investmentbolag. Det har östs in pengar här nu då de varit som dyrast vilket har lett till att dyr blivit dyrare och så fort det skakar så är det där plockas ifrån.

Ovanstående utläggning tror jag beskriver mitt tänk kring varför jag köpt på mig mer i AQ Group som jag upplever som billigare i sin ”bransch” men av lika god kvalitet som något annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar