tisdag 17 augusti 2021

Troax Q2 2021

Svolder största innehav, Troax, som utgör ca 1/7 av Svolders portfölj har idag rapporterat. Rapporten gladde Mr Market. Man kan tycka att Troax haft väldigt höga förväntningar på sig redan innan, men tydligen var de inte tillräckliga för aktiekursen gjorde ett 15 % skutt uppåt.

Var rapporten bra då?

Ja.

En orderingång som ökade med 84 %. Stark orderingång var kanske väntad p.g.a. jämförelsetalen men ändock imponerande.

Försäljningen ökade med 88 % och 68 % om man justerar för bl.a. förvärv. Det är starkt. Vilket man även kan se rörelsemarginalen som landade på 22,8 % (17,8) och rekordresultatet som levererades.

Att hjulen snurrar för fullt, för Troax liksom för många andra, förstår man även på VD kommentaren

 

”Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en mycket god beläggning, vilket också återspeglar sig i ett stabilt rörelseresultat för perioden. Den kraftiga ökningen av volymer under andra kvartalet har gjort att enheterna fått anstränga sig till det yttersta för att klara våra åtaganden. Glädjande nog har de klarat detta mycket förtjänstfullt även om det medfört ökade kostnader i form av övertid och inhyrning av personal.”

 

För dessa goda utsikter har man betalat, samt fortsätter betala, en hög multipel. Troax värderas just ni till ca PE 60. Att vi kommer få en vinst närmare 6 kr/aktie är väl inte omöjligt för detta bolag då 2021 om några månader kommer summeras.

Min makro-hypotes, om man nu kan kalla det sådant, är att vi är inne i en period mycket likt de åren som följde efter Andra världskriget. Full fart och stimulanser som gäller. I alla fall ett tag nu. Därför är jag heller inte särskilt orolig för konjunkturen. Många bolag kommer rapportera allt högre vinster här framöver. Det betyder dock inte att jag vill betala vad som helst för dem. Troax är ett jättefint bolag, men jag är inte köpare på dessa nivåer. Däremot har jag ingenting emot att Svolder redan äger dem. Svolder är duktiga kapitalförvaltare. Jag ökar också gärna i bolag som drivs framåt av samma konjunktur-medvind men till lägre multiplar. Så som jag uppfattar t.ex. AQ Group. Appropå Troax och AQ Group. Låt mig göra en enkel jämförelse. Båda gynnas och missgynnas av ungefär samma konjunkturfaktorer.

Troax gjorde en vinst 2020 på ca 300 milj kr. AQ Group en lite större vinst, på ca 400 milj kr

Troax är dock värderat till ca 18 miljarder kr, AQ Group till en liten del av det, ca 5 miljarder kr

Ett rejält värderingsgap, men sedan har Troax visserligen uppvisat något bättre tillväxt och tillväxt, som vi vet, driver multipel-värdering i kvadrat. På 3 år har Troax-aktien mer än tredubblats. AQ Group ”bara” dubblats. Har skillnad i tillväxten varit så otrolig? Mjae. Egentligen inte. Sedan 2018 har försäljningen per aktie stigit 48 % för Troax. Med 27 % för AQ Group. Även en liten fördel vinsttillväxtsmässigt för Troax, men skillnaden är inte enorm. Över tid kan det dock bli mumma. Om tillväxtsskillnaden håller i sig.

Därav är det ok att betala höga multiplar för tillväxt. Men man måste vara säker på att tillväxten kommer ske. För PE 60 måste bolaget typ vara av Evolution klass. Annars kan det bli ”dyrt”. Säkrare då att betala lägre multiplar för, ej inprisad, men potentiell tillväxt. I alla fall tänker jag så.

Några tankar om Troax, Svolder eller AQ Group?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar