lördag 11 september 2021

Mer om Addlife

Addlife äger och förvärvar bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn s.k. life science. Allt ifrån forskning, diagnostik, sjukvård och hemvård. Addlife består utav ca 70 dotterbolag uppbyggda i en decentraliserad organisation och man saluför framförallt andra aktörers varumärken. Enbart drygt 20 % av produkterna är egna varumärken. D.v.s. man är egentligen inte ett tillverkande bolag som sådant utan mer utav en distributör.

Man verkar på en fragmenterad marknad där man försöker hitta nischade bolag att köpa och driva. Marknaden består idag utav ca 32.000 bolag varav 95 % har färre än 50 anställda. ”Marknaden” är Europa och då man verkar inom sjukvård så är det ofta höga regulatoriska krav. Dessutom så är det ju skattekronor man på direkt eller indirekt sätt får sin inkomst utav då sektorn till största del finansieras genom detta i Europa. Man kan väl kortfattat säga att det bör finnas goda tillväxtsmöjligheter för Addlife. Förvärvsobjekten är många samtidigt är megatrenden en åldrande befolkning. Det känns heller inte troligt att mindre pengar kommer läggas på sektorn i framtiden, tvärt om.

Addlife delar upp sin verksamhet i två affärsområden. Medtech och Labtech. Medtech innefattar sjukvård- och hemvårdserbjudanden medan Labtech innefattar diagnostik och forsking inom life science. Affärerna står på fyra ”ben”. Dels produkter som man säljer, dels teknisk service, rådgivning och utbildning. Man verkar gärna i segment där det krävs mycket service och support.

Covid-19 har påverkat Addlife en hel del och tillhör de s.k. ”corona-vinnarna”. Addlife har t.ex. sålt stora volymer PCR-tester samt hjälpt till med forskning för virus-forskningen med t.ex. instrument m.m. Lyfter man ut specifikt Q”-rapporten så var tillväxten (p.g.a. förvärv) helt fantastisk. Justerar vi och tittar på den organiska tillväxten så var den på +36 %. Ytterligare justering för corona och man landar på +6 %.

Den genomsnittliga tillväxten allt sedan 2004 då verksamheten startade inom Addtech är just 6-7 %. Stabilt, men ej överraskande mycket. Det är just förvärven som gjort Addlife till en sådan snabbväxare.

De finansiella mål Addlife har är en EBITA tillväxt på 15 % och en lönsamhet mätt i resultat genom rörelsekapital på 45 %. Man slår målen med råge allt sedan noteringen.

När det gäller förvärv så letar man lönsamma bolag. Man är inte intresserad av start-ups eller turn-arounds. Gärna bolag på nya marknader och segment, handelsföretag med nischade produkter och som har en etablerad stark företagsledning. Man vill helt enkelt ha bolag som kan fortsätta driva sin verksamhet precis som den är.

Under 2020-2021 har man hittills gjort 9 förvärv och plockat in en omsättning på 3,1 miljarder. Det senaste förvärvet annonserades nu i September, Bio Connect i Benelux-länderna med ca 30 anställda och en årsomsättning på ca 140 milj. Produkterna och leverantörerna var kända sedan innan, men den geografiska marknaden var ny. Ett typiskt förvärv såsom ledningen i Addlife vill ha det. Bolaget är välskött och välbekant med adderar en ytterligare dimension i affärerna. Annars var ju de stora förvärven gjorda i April tidigare i år. Det ena verksamt inom en ny nisch, ögonkirurgi, och verksamt i fyra europeiska länder med 700 milj i omsättning. Det andra ett medtech-bolag verksamt i Storbritannien och Irland som då blev nya geografiska marknader för Addlife med en omsättning på ca 1700 milj kr. Förhoppningen är även att det och ledningen i det dotterbolaget även ska ge en bra plattform för fortsatta förvärv på de brittiska öarna.

Sammantaget så ser det ljust ut för Addlife och dess fortsatta tillväxt. Den lilla post som togs in i våras hoppas jag kunna omvandla till en större post framöver. Då såg multiplarna höga ut, men det berodde på att de förvärvade resultatet inte kommit in riktigt i värderingen. Idag ser multiplarna ännu högre ut på ca PE 56. Som med en hel del annat så får man fortsätta hoppas på en liten sättning på marknaden.

Index-mässigt så har börsen gått sidledes ett tag nu, men vissa sektorer har gått uppåt och andra nedåt. Ett av de få prisvärda bolag som finns där ute just nu är AQ Group som värderas till ca PE 15.

Som jag skrev i mitt inlägg Exponera sig mot bra bolag så är det inte svårt att hitta bra bolag. AQ Group är enligt mig ett bra bolag och när det handlas till rimligt pris så gör jag det inte mer komplicerat än så.

 Några tankar om Addlife eller AQ Group?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar