onsdag 10 augusti 2011

Mer om Mekonomen

De senaste dagarna har jag passat på att öka i några utvalda innehav. Förutom det har jag också fortsatt läsa in mig på bl.a. Mekonomen.

I Sverige så är Mekonomens konkurrenter (förutom märkesverkstäderna) främst Biltema, Meca, KG Knutsson och APE Fordonskomponenter.

Tittar vi på ovanstående konkurrenterna och gör en jämförelse så ser man att de flesta har klarat av att öka omsättningen de senaste tre åren, somliga som Meca har vuxit rejält (+58%) medan KG Knutsson har backat. Mekonomen ligger på god andra plats i Sverige vad det gäller omsättningsökning och har liksom Meca lyckats fördubbla sin vinst genom förbättrade marginaler. Det är just på marginalsidan som Mekonomen sticker ut, med branschens bästa vinstmarginaler.

En vinstmarginal på ca 3-4% ter sig ganska normalt för "handeln" som t.ex. Biltema. I en väl skött verkstad så kan man få se marginaler uppåt 10%. Mekonomen ligger på 10-15%!

Vad gör Mekonomen med pengarna? Bygger man upp det egna kapitalet? Betalar man av skulder? Nej. Tydligen så gör man affärer enligt devisen "hungriga vargar jagar bäst". Man låter inte företaget sitta på en hög med pengar. Man har heller inte massa dyra lån som behöver betalas tillbaka. Man delar helt enkelt ut pengarna (i stort sett hela det fria kassaflödet så vitt jag kan bedöma) till aktieägarna. Kombinationen höjd omsättning, förbättrade marginaler och utdelning av vinsten har gjort att Mekonomen kan uppvisa en imponerande utdelningshöjning över tid. Frågan är kan det fortgå?

Nej. Jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna pressa marginalerna mycket mer. I och med att man så pass aggressivt etablerar sig på nya marknader så räknar jag istället med att marginalerna kan komma att sjunka något. Fortsatt ökad omsättning däremot kommer hålla uppe vinsten i sig.

Så några fortsatt 20%-iga höjningar årligen av utdelningen de nästkommande åren tror jag inte alls på. Däremot tror jag man kommer fortsätta kunna växa samt se till att dela ut största delen av vinsten även fortsättningsvis. Framtiden är osäker, men en fortsatt omsättningstillväxt på ca 5-7% årligen bedömer jag som rimlig.

Nu väntar jag på rapporten den 24/8.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar