onsdag 31 augusti 2011

Ratos Q2 Rapport

Ratos halvårsrapport finns här: Ratos Q2 2011

Tittar man på resultatandelarna så blev det för halvåret 401 Mkr (648). Därtill tillkom ett exitresultat på 487 Mkr (0).

Nämnas kan också att den finländska biografkoncernen Finnkino förvärvades för ca 860 Mkr varav Ratos tillförde 402 Mkr i eget kapital.

Eget kapital var 44 kr/aktie. Eget kapital är intressant att titta på eftersom det historiska genomsnittet för Ratos är att dela ut 11% av det egna kapitalet. Man kan ställa sig frågan om utdelningen är hotad i och med det svagare resultaten från de underliggande innehaven och det sjunkande egna kapitalet. VD Arne Karlsson själv utrycker sig så här angående utdelningarna "Det ska gå långt innan vi sänker den absoluta utdelningen. Under finanskrisen höll vi under ett år utdelningen oförändrad"

Det tolkar i alla fall jag som att Ratos är beredd att upprätthålla utdelningen på 5,25 kr/aktie. Även om resultaten sviktar något. Det innebär då att aktien just nu handlas på en direktavkastning motsvarande ca 5,6%.

Ratos ser sig själva som ett private equity-konglomerat d.v.s. en blandning mellan de två "ytterligheterna". Under goda år så som 2004-2007 är man mer åt private equity hållet och göra många förvärv och exits. Under sämre år, t.ex. 2008-2009, görs färre transaktioner och man fokuserar mer på att som konglomerat utveckla befintliga innehav.

Ratos mål är att varje enskilt innehav ska ge 20% i genomsnittlig årlig avkastning. Hittills har man lyckats bra med detta och genererat ca 26%/år under en tolvårsperiod. "Medellivslängden" för ett innehav är ca 7 år. Bevisligen lyckas man bra i Ratos att tjäna pengar på investeringar i s.k. onoterade innehav.

26 personer arbetar i Ratos investeringsorganisation. Tillsammans analyserar och utvärderar de 200-250 företag och affärsmöjligheter årligen. Många faller bort då de inte uppfyller investeringskriterierna. I genomsnitt gör man runt 3-6 förvärv årligen. Det betyder att ca 98% av alla "möjligheter" ratas. 2% väljer man att gå vidare med och satsa på.

Omvandlar man den processen till vad det skulle motsvara för en person (t.ex. en småsparare och hobby investerare) så skulle det innebär ca 10 företagsanalyser per år (under förutsättning att man arbetar ganska aktivt med att just analysera affärsmöjligheter) samt ett "förvärv" ungefär vart femte år. Det tål att tänkas på.

Mitt förtroende för Ratos är fortsatt orubbat. SHB har motsatt syn och har gett Ratos sänkta riktkurser. Detta välkomnar jag. Förhoppningsvis pressas kursen än mer framöver.

3 kommentarer:

 1. Jag har också förtroende för Ratos. Nästa investering från min sida kommer förmodligen bli i Ratos aktier. Långsiktigt tror jag de kommer vara svårslagna.

  SvaraRadera
 2. Arne gör många bra saker, men värderingsresan har varit snabbare än värderesan i mina ögon: http://www.lundaluppen.se/2011/05/exit-ratos.html

  SvaraRadera
 3. Tack för kommentarerna.

  Tack för länken Lundaluppen. Bra sammanställning. Jag tror också Ratos får svårt att göra om samma fantastiska resa igen, men jag har inte kommit till det läge att jag känner att jag har skäl att sälja. Tvärtom så ökade jag något vid senaste "dippen". Värderingen är svår, jag håller med.

  SvaraRadera