tisdag 6 mars 2012

Intervju med Michael på Onoterade.nu

För ett tag sedan tipsade jag om en nystartad sida, Onoterade.nu, för er som är intresserad av att köpa och sälja onoterade aktier.


Nyligen hade grundaren av Onoterade.nu vänligheten att ställa upp på en intervju och berätta mer om just onoterade aktier. Tack Michael!

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag är 42 år och bor i Täby kyrkby (tillsammans med sambo och katt).
Grundare av sajten www.onoterade.nu där man kan bl a kan lägga in köp-
eller säljannonser gällande onoterade aktier. Född i Skellefteå men
uppvuxen i Lycksele som båda ligger i Västerbottens län. Arbetar f n med
försäkringsadministration men har ett förflutet bl a som grundskollärare
(utbildad sådan) och inom bank.

Aktieintresset väcktes redan i mitten av 1980-talet genom en present i
form av ett medlemskap i Aktiespararna, d v s innan min bankanställning
(1990-1995), men förstärktes förstås i och med denna arbetsmiljö. Av en
slump upptäckte jag sedan i början av 2000-talet onoterade aktier och
intresset för dessa tog överhanden. Den huvudsakliga anledningen till
detta var själva letandet efter information. Man får lägga ner betydligt
mer arbete själv för att hitta köpvärda bolag än med noterat.

Jag har haft en liten dröm ända sedan jag började hålla på med
onoterat, nämligen att starta en egen sajt med just den inriktningen. Av
olika anledningar föll alla pusselbitar på plats i somras och sajten
www.onoterade.nu kom igång i slutet av november i fjol. Det känns
otroligt stimulerande.

Vad är skillnaden mellan noterade och onoterade aktier?


De aktier som handlas på Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen), NGM Equity, NGM
Nordic MTF och Aktietorget räknas som noterade. Handeln är daglig och
orderläggningen automatiserad. Aktierna på övriga handelsplatser och
listor räknas som onoterade. Där kan tillvägagångssätt, handel och
omsättning variera mycket kraftigt.

Alla noterade bolags aktier är anslutna till Euroclear (f d VPC som är
ett centralt, elektroniskt värdepappersregister) medan ett onoterat
bolags aktier både kan vara anslutna till Euroclear eller föras i egen
aktiebok.

För att aktien ska kunna noteras måste bolaget vara publikt (publ)
vilket innebär att aktiekapitalet ska uppgå till minst 500 000 kr och
att man, via tillägg i bolagsordningen, beslutat att så ska vara fallet.

Varför ska man investera i onoterade aktier?

Som jag ser det är ett ekonomiskt sunt bolag med en bra affärsidé
köpvärt vare sig det är onoterat eller noterat. Dessutom ska man komma
ihåg att ett onoterat bolag väldigt ofta inte är lika känt/uppmärksammat
vilket gör att möjligheten att komma in på väldigt aptitliga nivåer
kursmässigt kan finnas.

Sedan är det ju också så att även noterade bolag en gång har börjat som
onoterade hur stora de än är idag. Utan tillförsel av kapital till dessa
små, nya bolag skulle aktiemarknaden stagnera och antalet bolag minska.
Personligen tycker jag att det skulle vara väldigt tråkigt.

Hur gör man rent praktiskt för att köpa/sälja onoterade aktier?

Först gäller så klart att hitta en köpare/säljare. Sedan, beroende på
bolaget i fråga, kan man gå via någon av de listor som finns för handel
med onoterat. Här är skillnaden större än jämfört med de noterade
listorna:

Vissa sajter, t ex www.alternativa.se, sköter hela affären från
orderläggning till överföring av pengar och aktier. Handel sker under en
period varje månad (ca 5-6 dagar) men det går även att kontakta dem
mellan perioderna för att kontrollera köp/säljintressen. Avgiften för en
affär ligger mellan 250-500 kr.

Andra listor, som t ex www.inoff.nu och min egen www.onoterade.nu,
sammanför köpare och säljare via annonser på våra sajter. De två
parterna får sedan själva slutföra affären, d v s överföringen av pengar
till säljaren och aktier till köparen. Denna annonsering är kostnadsfri
men det tillkommer överföringsavgifter som bank/depåförvaltare tar ut.
Tilläggas kan att Inoff numera även tillhandahåller tjänsten att ordna
en affär helt och hållet för en minimikostnad av 500 kr per affär.

www.onoterat.se är ett annat alternativ som bör nämnas men de har ett
lite annorlunda upplägg. Det finns aktieannonsering även här men väldigt
få/inga annonser. I stället är man mera inriktat på att förmedla
emissionsförslag från utvalda bolag till olika intressenter.
Investeringsbeloppen är dock ofta ganska höga så det är, enligt min
mening, inget för småsparare.

Hittar man ett bolag som känns väldigt köpvärt kan man också själv leta
befintliga ägare om bolaget är registrerat hos Euroclear. Då är det
möjligt att besöka nämnda företag och be att få titta i aktieböckerna,
som är elektroniserade och alltså ses på dator, och där hitta
personnummer, namn, adress samt antal aktier på de ägare som innehar mer
än 500 aktier i bolaget. Sedan är det fritt fram att söka kontakt om man
vill det.

Om bolaget däremot för egen aktiebok får man kontakta dem direkt,
antingen för att höra om de vet någon ägare som vill sälja eller begära
utdrag ur aktieboken.

Vilka "fällor" ska man akta sig för när det gäller en investering i
onoterade aktier?


Tänk kritiskt när du värderar information från olika håll. När du vet
varifrån informationen kommer så ska du noga fundera på om
informationsgivaren har något att tjäna på sitt resonemang (vare sig det
är positivt eller negativt). Är informationen anonym går den inte att
värdera.

Du måste vara medveten om att onoterade aktier kan vara betydligt
svårare att omsätta vid behov. Jag säger kan för det finns bolag på både
Aktietorget och NGM som har en väldigt sparsam omsättning trots
noteringen. Se till att du har en buffert för andra utgifter så att du
inte behöver sälja onoterat vid fel tillfälle.

Titta noga på värderingen av ett onoterat bolag. En mycket enkel metod
är det totala antalet aktier gånger emissionskurs eller säljkurs. Har
verksamheten inte startat, d v s att omsättningen är liten eller
obefintlig, utan bara består av en affärsidé är det svårt att värdera.
Ett konkret exempel:

Aktietorgsnoterade Challenger Mobile gjorde, före bolagets notering 7
juli 2010, under april-juni samma år en emission (utan företräde för
befintliga aktieägare!) för 10 kr per aktie. Bolagets pre-moneyvärdering
(värdet innan emissionen!) blev då i runda slängar 34 miljoner kr. Under
första halvan av november samma år kom nästa emission (nu med
företrädesrätt!) för 1 kr per aktie. Pre-moneyvärderingen var nu, helt
plötsligt, nere på drygt 3,75 miljoner kr.

Det sistnämnda är inte så konstigt i och för sig eftersom börskursen
mellan notering och den nya nyemissionen i juli stadigt sjönk ner mot,
och till och med under, kronan i november 2010. Däremot var den första
värderingen som synes inte helt klockren.

Sammanfattningsvis det allra viktigaste: Ta dina egna beslut när du
köper! Köp ingenting baserat enbart på någon annans
värdering/uppfattning för då är det störst risk att något går snett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar