onsdag 13 april 2022

Boston Omaha Boklutsrapport 2021

Boston Omaha är det lilla konglomeratet som rattas av Adam Peterson och Alex Rozek. En s.k. bevakningspost initierades förra året och nu så har den första bokslutsrapporten kommit.

Det första benet de stod på var reklamskyltar s.k. billboards. Stående bl.a. längs vägkanter kostar de en del i inköp men de ger sedan en hyfsad stabil intäktsström då väldigt lite underhållskostnad går åt. Det är också en verksamhet som är hårt reglerad så nya billboards sätter man inte upp så lätt.

Man ökade omsättningen 2021 till 31,5 milj usd (28,3). Där låg min gissning ganska rätt på. 11 % omsättningstillväxt vilket givet att man räknar med en lägre tillväxt är bra.

Tittar sedan på fiber-delen. 2021 landade på 15,2 milj usd i omsättning (3,8). Vilket också landade på förväntat. Här slår ju förvärvet av Utah Board under Q4 2020 igenom och ger den stora ökningen. I början av 2020 startades benet upp med förvärvet av Airbeam så 2020 var ett uppstarts år. Redan tidigare har man sagt att det är här man ser de stora möjligheter. Likt billboards så är det en större investeringskostnad samt avskrivningar som tar på resultatet men sedan är det låga underhållskostnader och stabila kassaflöden.

Under Q2 nu så annonserade man förvärv av två fiber-bolag, InfoWest och GoFiber. Båda i nybildade dotterbolaget FiF St George. Tidigare ägare kommer fortfarande äga 20 % och vara kvar. Det intressanta är att det tillför 20.000 nya kunder till Boston Omahas fiberverksamhet. Mig veterligen bör det tillföra i alla fall ca 10 milj usd i intäkter.

Försäkringsverksamheten har inte tagit fart. Landade på 9,9 milj (13,2).

Det är de tre stora benen.

Sedan stör massa värdepappersutveckling.

Noterar i alla fall att bolaget själv skriver book-value 16,7 (14). +19 % som en proxy för värdetillväxt, men book-value är inte opitmalt här.

Appropå värdepapper. Man har ett innehav i husbyggaren Dream Finders Home (Ticker: DFH) som i skrivande stund är värderad till ca 90 milj usd. Sedan så noterades Yellowstone SPAC:en och blev Sky Harbour (Ticker: SKYH)

Sky Harbour bygger och upplåter flyghangarer till privatjet. En verksamhet som i mångt och mycket liknar billboards och fiber.  Finns inte så mycket att säga om än. Planen är att få till 20 hangarer (på längre sikt 50). Det som finns nu är hangaren i Houston, Texas, på Sugar Land. 


 

Sedan är fem andra ställen på gång. Får återkomma till detta när det finns mer att se. Första redovisade kvartalet så består bolaget mestadels av en pengapåse. Man omsatte 0,4 milj usd, men då kostnaderna översteg det med en miljon var rörelseförlusten 1 milj usd.

Enligt uppgift äger Boston Omaha 32,6 % av bolaget vilket i skrivande stund ger ett marknadsvärde på ca 140 milj usd.

Som sagt. Det här är än så länge en black box.

Värdepappersportföljen var vid årsskiftet värderad till 70,6 milj usd (64). 72,5 milj usd i kassa och sedan US Treasury securities 87,5 milj usd.

Har ej uppgifter om pris än på de förvärvade fiber-bolagen. Får se hur det på verkar det hela framöver.

Bolaget redovisar vinst för 2021 men går vi ned på verksamhetsnivå och rörelsevinst så från 2020 års rörelseförlust på ca 5 milj usd redovisar man nu en förlust på 23,8 milj usd. Den växande och förvärvande verksamheten har adderat en hel del personalkostnader. Min misstanke är att eftersom Utah Broadband  var det stora förvärvet i inledningen av detta året så är det antagligen de kostnader man åkt på. Det kostar att gräva och installera.

Kostnadsökningar för personal ser jag som en risk för bolaget. Trycket på löner är stort i USA då ekonomin går för full fart. Det gäller att kunna parera detta.

Plus för fiber-förvärven, men det kommer också komma till priset av mer personalkostnader så 2022 kan bli en liknande utveckling likt 2021 i den aspekten.

Sky Harbour fortfarande för tidigt att säga något om.

Jag noterar att omsättningen ökat med ca 26 % för bolaget under året. Man bokför själva en ökning av book-vale på +19 %. Värderingsmässigt ca P/B 1,5.

I min hemmasnickrade modell så är bolaget f.n. ca 20 % över vad jag helst betalar för det. Ingen ökning än baserat på bokslutet, men fortsätter bevaka.

 

 För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar