fredag 29 april 2022

Hexpol Q1 2022

Då blev vinsten per aktie då till slut 7 kr/aktie. Ett kvartal senare än vad jag hade trott. I övrigt imponerar Hexpol fortfarande.

Försäljningen kom in 36 % högre än motsvarande kvartal föregående år. Varav 20 % var organisk ökning. Rörelseresultatet ökade med 10 %. Det gav en justerad rörelsemarginal om 15 % (18,5). Under Q4 var det en påtaglig marginalpress och det var skönt att se att det vände redan nu.

Komponentbrist ställde till det då och så även en del nu. Eller som VD beskriver det.

” Störningarna i kvartalet var många och kraftiga när det gäller efterfrågan från kunder och leveranser. Fordonstillverkarnas frekventa stopp och start av produktion pga komponentbrist hade en tydligt negativ påverkan på de av våra kunder som levererar till fordonsindustrin. Vi upplevde under kvartalet även själva återigen störningar i leveranskedjan vad gäller råmaterial där såväl transportproblem som brist på råvaror påverkade negativt. Utöver utmaningarna med ojämn efterfrågan och leveransproblem har vi sett fortsatta prisökningar på råmaterial och höjda energikostnader. Behovet av att kontinuerligt anpassa produktionen till snabbt föränderlig efterfrågan från kunder i kombination med icke optimerade recept pga råvarubrist samt prisökningar på råmaterial och energi har påverkat vår bruttomarginal negativt under kvartalet.”

Vi hade kunnat sett än mer sjunkande marginaler om det velat sig illa. Dock har bolaget, anser jag, manövrerat väl. Liksom man gjorde under då efterfrågan vek undan sist det begav sig. Denna gång är det inte efterfrågan som stökar utan utbud och leveranser.

Något annat som imponerar är den starka balansräkningen. En soliditet på 62 %. De starka finanserna har möjliggjort en rejäl extra utdelning. Likt man gjort förr i tiden då man blivit överkapitaliserad.

Man letar förvärv. Flera gjordes då multiplarna begav sig nedåt sedan har man hållit igen lite. Dock annonserades ett nyligen nu som kan ge en omsättningspåverkan på ca + 3-4 %.

Det här var det femte kvartalet med ökad organisk försäljning. Jag räknar kallt med att hjulen fortfarande snurrar rätt bra och att 2022 kommer leda till en högre vinst för Hexpol än 2021. Dock inte en sådan ketchup-effekt som man såg när konjunkturen vände utan lutar mer åt en årsvinst på ca 7,50 kr/aktie.

Men börsen går ju ned?

Min hypotes där är, som jag skrivit innan, är att läget är ungefär som efter Andra världskriget. Det pumpades in pengar och stimulanser där då med vid krigsslutet som gav dubblade aktiekurser och lite till. Det ledde till ett lite väl spänt gummisnöre och ett nedställ på ca 30 % när amerikanska centralbanken började höja räntan innan det stabiliserades igen och det fortsatte tuffa på.

Känns som vi är i det där nedstället efter ett spänt gummisnöre. Huruvida det blir 15,20,30 % ned får vi se. Vilket som så har det ingen större betydelse över tid. Såvida man inte har en mer aktiv stil och önskar skapa överavkastning genom handel med aktier.

Apropå handel med aktier. Så har jag fått göra. Fick släppa SKF för att få medel till att öka i Evolution och Alphabet. Så inspelet i SKF blev inte så långt som jag hade önskat. Fin värdering i alla tre bolag, men tillväxten ter sig klart bättre i Evolution och Alphabet när man ser på några års sikt.

Tillbaka till Hexpol.

Värdering just nu ca PE 12, P/S 1,8 efter X-dag.

Har redan återinvesterat kommande utdelning.

Äger du Hexpol?

 

För övrigt anser jag att Sverige ska gå med i NATO samt att gränsen för vad för vansinne ett demokratisk land, i Europa, 2022, ska få utstå för aggressioner är nådd. Det är val 2022 i Sverige. Själv är jag inte partibunden utan har röstat olika under olika år beroende på vad för frågor jag tyckt varit viktigast. I år är det en fråga jag kommer börja sortera efter. Det är om man är för NATO-medlemskap eller svamlar om annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar