onsdag 16 november 2011

Analys av Nibe

Analys av Nibe utifrån mina ratingkriterier.Nibe med huvudkontor i småländska Markaryd. Man bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden:

NIBE Element - Tillverkning av komponenter och system för elektrisk uppvärmning.
NIBE Energy Systems - Tillverkar villavärmeprodukter, som värmepumpar, varmvattenberedare och villapannor.
NIBE Stoves - Tillverkar brasvärmeprodukter, som braskaminer, murspisar, kakelkaminer, gjutjärnskaminer, kakelugnar och braskassetter.

Large eller midcap eller motsvarande: Nibe är noterat på midcap.

Tydlig ägare >20%: Ledningen (nuvarande och tidigare medlemmar) kontrollerar 53% av rösterna. VD själv är näst största enskilda ägaren. Melker Schörling är största enskilda ägaren med 22% av rösterna. Nibe har den unika konstruktionen av A och B aktier att A-aktier (som innehas av ledningen) omvandlas till mindre röststarka B-aktier vid försäljning eller arv. Anledningen är att skydda de ursprungliga ägarna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Nibe har gett, stigande, utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta. Utdelningstillväxten har legat på ca 10% årligen under den senaste femårsperioden. Direktavkastningen ligger brukligt på ca 2% (1,73% i medel under senaste femårsperioden) och utdelningsandelen på ca 25-30%.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? I huvudsak ja.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Man behöver lägga resurser på att utveckla nya och effektivare produkter.

Konjunktur-okänslig: Bedömningen blir nej. Nibe är visserligen delvis beroende av nybyggnation och renoveringar men sett till vinster så ser man ut att vara konjunktur-okänslig.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. 1504 miljoner kr i räntebärande skulder jämfört med 2494 miljoner kr i eget kapital (siffror från 2011 Q2).

Bättre än index? Ja. Man har som mål, och har hittills ofta lyckats med, en tillväxt på ca 20% år. Halva tillväxten brukar vara organisk och halva via förvärv. Man har som mål en rörelsemarginal på 10% vilket man lyckats hålla och ibland överträffa.

Förtroende för ledningen: Ja.


Nibe får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är Nibe en kandidat till portföljen. Man lyckas dels växa organiskt, men använder också sitt kassaflöde till att köpa upp andra. Senast nu använde man visserligen en kombination av betalning och emission av aktier vilket ledde till en utspädning. Det brukliga har annars varit att använda kassaflödet och balansräkningen. De senaste 5 åren har den organiska tillväxten varit ca 6% årligen vilket visar på att man har förutsättningar att växa även om man skulle välja en mindre expansiv strategi.

Vad är din syn på Nibe?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar