söndag 27 november 2011

Analys av Beijer Alma

Analys av Beijer Alma utifrån mina ratingkriterier.Beijer Alma är en internatonellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Verksamheten omfattar Lesjöfors, leverantör av fjädrar och tråd och banddetaljer, Habia Cable, utveckling och tillverkning av kablar och kabelsystem, samt indstrihandelsföretaget Beijer Tech. Viktigast är Lesjöfors som står för största delen av både omsättningen som resultatet.

Large eller midcap eller motsvarande: Beijer Alma är noterat på midcap.

Tydlig ägare >20%: Anders Wall med familj, bolag och stiftelse kontrollerar 49% av rösterna. Anders Wall är också bolagets styrelseordförande.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Beijer Alma har gett, stigande, utdelningar och förväntas fortsätta. Utdelningstillväxten har legat på nästan 15% omräknat på årsbasis under den senaste femårsperioden. Direktavkastningen ligger brukligt högt, inte allt för sällan på ca 5-6%. Utdelningsandelen är tillika hög och hamnar ofta på ca 2/3 av vinsten.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? I sin produktion påverkas bolaget visserligen av råvarupriser (främst stål) men inte till den stora grad som avses med kriteriet.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Svaret får vid en avvägning bli ja. En stor del av produktionen är kundanpassade och/eller standardkomponenter och vid en jämförelse med andra inom teknik- och industribranschen behöver man inte alls lägga lika stort fokus på produktutveckling.

Konjunktur-okänslig: Vinster, försäljning och kassaflöde är stabilare än man kanske kan förväntas se i ett industribolag, men bedömningen får ändå bli att bolaget i sak är konjunkturkänsligt. Åren 2008-2009 utgjorde dock inga problem för bolaget men man kan se kraftigt sjunkande marginaler under förra krisen i början av 2000-talet.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja. Bolaget har en otrolig stark balansräkning för att verka inom industribranschen. Måhända beror det på att Anders Wall en gång såg sin förmögenhet kraftigt urholkas p.g.a. belåning.

Bättre än index? Ja. Beijer Alma har hittills lyckats avkasta bättre än index och har så vitt jag kan bedöma möjligheterna att fortsätta göra så.

Förtroende för ledningen: Ja.


Beijer Alma får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så passar Beijer Alma mycket väl i portföljen. Stark balansräkning i kombination med höga utdelningar och visad förmåga att kunna växa över tid är goda järtecken. 80-åriga Anders Wall själv inger också starkt förtroende. Frågan är vad som händer vid en framtida generationsväxling.

Vad är din syn på Beijer Alma?

7 kommentarer:

 1. inte superinsatt. Men BA så är det ett sabilt bolag (trots industi) tack vare lesjöfors. Lesjöfors har fina ROE på ca 30%. Resterade verksamhet är känsligare och har sämre marginaler. Förra finanskrisen kalarade BA otroligt bra. Stategin framgent verkar vara att växa via förvärv, gärna genom kompleterande bolag som kan ge syergier till de 3 ben som BA idag står på.

  Värderingen av BA är inte säskillt hög och jag tycker att det är ett utmärkt läge att köpa idag om jag räknar med att de kommer kunna hålla uppe och öka dagens omsättning framgent över en längre tid. Vilket bådar för en fin utveckling. Deras finanser är urstark. Själv förstår jag inte varför inte BA får mer uppmärksamhet? Det är ett mkt fint bolag.

  Mvh

  Philip H

  SvaraRadera
 2. Att säga att Alma är beroende av innovation är som att säga att Coca-Cola är beroende av innovativ prod. utveckling för att nya smaker kommer då och då. Hur mycket har fjädrar ändrat sig? Inte mycket.

  Från årsredovisningen: "Forskning och produktutveckling

  Utgifter för produktutveckling kostnadsförs omedelbart i den mån dessa
  kostnader förekommer.
  Någon forskning och utveckling i egentlig mening eller större omfattning
  bedrivs inte inom koncernen. Utvecklingsarbetet inom Beijer Almakoncernen
  bedrivs som ett kontinuerligt arbete och en integrerad del i det dagliga
  arbetet varför dessa utgifter svårligen kan avgränsas. Dessa utgifter uppgår
  dessutom inte till väsentliga belopp."

  Dessutom säljer man till företag, vilka inte bryr sig om kortsiktiga moden och trender. Genom din snäva tolkning av innovation, riskerar alla företag att fallera på denna punkt.

  Marwin

  SvaraRadera
 3. Om Du skulle applicera dina kriterier på den udda fågeln Sino Agro Food, hur skulle det falla ut?
  SIAF hålls tydligen till stor del av Svenska händer nu så intresse finns. P/E 1,1 signalerar ju om lik i garderoben men var och hur.

  SvaraRadera
 4. Tack för all respons!

  Du kan mycket väl ha rätt Marwin i att jag varit lite för snäv och orättvis mot Beijer Alma angående det kriteriet. Jag ska titta på det igen. Tack för påpekandet.

  Angående Sino Agro Food så håller jag mig ifrån alla bolag som lockar med goda vinster via livsmedelsproduktion SIAF, BEF m.fl. när det är möjligt. Tyvärr har Kinnevik en andel i sådant, men, men. Man kan inte alltid få allt som man vill ha det. Jag redogjorde lite för mina tankar kring livsmedelsproduktion med ett inlägg tidigare i år: http://spartacusinvest.blogspot.com/2011/01/panem-et-cirkenses.html

  Jag kan kanske utveckla det, men kortfattat är en av mina åsikter i ämnet att eventuell livsmedelsbrist inte kommer leda till stora vinster för dylika bolag. Tvärtom. Om det finns någon bransch genom historien som utsatts för prisreglering, exportstopp, tvångsomhändertagandet av produkten m.m. så är det just livsmedelsproduktion.

  SvaraRadera
 5. Läste inlägget och håller i princip med. En livsmedelskris är inte bra för någon. I fallet Sino kan man i och för sig anföra att bolaget tycks ha myndigheternas beskydd och uppmuntran.
  Dom uppnår även tydligen uppsatta mål så här långt. Men man vet aldrig.

  SvaraRadera
 6. "...men man kan se kraftigt sjunkande marginaler under förra krisen i början av 2000-talet".
  Det var nog inte så illa om man räknar bort de två bolagen som inte är längre med (STAFSJÖ BRUK och Elimag). Eller?
  Jag förstår inte heller varför BA inte får mer uppmärksamhet - det är sådant som gör att man blir lite försiktigare med mina investeringar i bolaget - har jag missat nåt?

  SvaraRadera
 7. Jag är inte så insatt så jag kan säga att det hör ihop med just de bolagen. Däremot när jag hade förmånen att lyssna på en av VD Bertil Perssons företagspresentation om Beijer Alma så hänvisade han resultatförsämringen då till sämre effektivitet samt att man då var hänvisad till en för hård koncentration av enstaka kunder vilket slog hårt när det började krisa. Man var inte alls i samma situation under 2008-2009. Tvärtom så växte chassifjäderdelen kraftigt då just den delen av bolaget tenderar vara kontra-cyklisk.

  SvaraRadera