tisdag 31 januari 2023

Volvos Bokslutsrapport 2022

Utgörande f.n. ca 27 % av substansen i Industrivärdens portfölj är det alltid intressant att följa Volvo.

Börjar med att titta på orderingången av lastbilar. Förra kvartalet såg det ut som man skulle börja fylla på igen, men nej. Nedåt 22 % i antalet. Det som ökar, från extremt låga volymer, är orderingångar för helelektriska lastbilar. Kommer bli intressant att följa.

 


 

Annars  så andades rapporten positivitet med orden:

” Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde. För helåret ökade vi nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 50,5 miljarder kronor (41,0). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (11,0).”

16,09 kr/aktie landade resultatet på (16,12) och man tänker inte sitta på alla cashen utan föreslår en utdelning på 7 kr/aktie plus en extra på lika mycket d.v.s. totalt 14 kr/aktie.

Mellan tummen och pekfingret kommer Industrivärden alltså få ca 3,3 miljarder kr från Volvo och Sandvik alena.

Värderingsmässigt så pratar vi nu om ca PE 13 och P/S ca 0,9. Även om kursen är på samma nivå som ungefär ett år sedan så har det liksom i Sandviks fall lett till ”lägre” värdering p.g.a. ökad omsättning.

Elektrifieringen är intressant. Frågan är hur snabbt detta kommer gå. Det är tyngre transporter vi pratar om här. Enligt Volvo själva så är räckvidden nu ca 300 km och maximal tågvikt 44 ton (bruttovikt för fordon och släp tillsammans). Man är på gång med att bygga en battericellsfabrik  i Mariestad (fullt färdig 2030). 2030 är även målet att 35 % av Volvos lastbilar (produktionen) ska vara elektrifierade. I Gent är även där en batterifabrik på gång, men där monteras batterier med celler från Samsung. 565 st helelektriska lastbilar levererade under Q4. Orderingången låg på 1170 st. Om några år får vi se vad siffrorna ligger på då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar