måndag 30 januari 2023

Sandviks Bokslutsrapport 2022

Som jag brukar skriva. Sandvik är en intressant temperaturmätare då de alltid är tidiga med rapporterna.

Därtill. F.n. ca 26 % av Industrivärdens substans är Sandvik. 5 % av Lundbergs. Så visst intresse drar bolaget till sig bara för den sakens skull också.

För Q4 var orderingången upp 15 %! Lugnare om man exkluderar vår svaga krona. Då visade den plus 3 %. Organiskt faktiskt nedåt 2 %. Man kan väl summera det med att det planar ut.

För året så landade vinsten på 10,24 kr/aktie (10,40). Utdelningen föreslås bli 5 kr/aktie (4,75).

Den justerade rörelsemarginalen landade på 18,7 % (19,8). Vilket i historiskt perspektiv är högt., men man har lyckats hålla i det nu ett tag.

Prislappen är faktiskt ungefär densamma som för ett år sedan. Kursen var ett tag nedåt 150 kr då oron för konjunkturnedgång verkade vara störst. Nu upp igen. Som så många gånger alltid så rör sig kurser mycket mer än bolagens underliggande verksamhet.

PE-tals mässigt nu på 21. Som för ett år sedan. P/S har letat sig nedåt till 2,4 trots liknande kursnivå. Anledningen är så klart den mycket större försäljningen under 2022 än 2021. Prishöjningarna gnagde dock lite på marginalerna.

Fantasilös som jag är så ser jag inget annat än att 2023 högst troligen kommer likna 2021 och 2022 försäljnings- och marginalmässigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar