söndag 30 januari 2011

SGR

Tidigare slog jag ett slag för akronymen KISS (Keep It Simple Stupid!). Idag ska jag gå in på SGR.

Sustainable Growth Rate.Visst är det härligt att jag ena dagen slår ett slag för att inte sätta för stor tilltro till analysverktyg och andra dagen slänger upp en beskrivning på en!


Ett aktiebolags vinster kan antingen delas ut till aktieägare alternativt överföras till balanserat resultat och behållas i företaget för att öka på det egna kapitalet. Det vanliga bland s.k. utdelningsbolag är att man gör både och. En del delas ut och en del behålls.

När man tittar på s.k. utdelningsbolag som man bedömt håller måttet så är två faktorer av hög vikt; utdelningen och utdelningstillväxten. Man vill gärna ha både höga utdelningar liksom hög utdelningstillväxt.

De vinster som bolaget delar ut är för bolaget "förlorade". De tillhör nu aktieägarna att förvalta bäst de kan och vill. De vinster som bolaget behåller kan bolaget använda för investeringar et.c. för att höja tillväxten och vinsten med. Om man förmodar att utdelningsandelen är relativt konstant (titta på utdelningspolicy och historiska siffror) så leder tillväxt till högre utdelningar d.v.s. utdelningstillväxt.

Det mått man brukar använda för att mäta hur effektivt företaget hanterar det egna kapitalet kallas ROE (Return on Equity). Givet att ROE är relativt konstant över tid (se historiska siffror) så kan man med en formel räkna ut SGR, Sustainable Growth Rate d.v.s. vilken hållbar tillväxt vi kan förvänta oss.

(1 - utdelningsandel) x ROE = SGR

Exempel.

Spartacus AB har en bedömd genomsnittlig utdelningsandel av 53,5% och ROE på 11%.

(1-0,535) x 11 = 5,115% SGR

Utdelningstillväxten bedöms därför över tid vara 5,115%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar