söndag 16 januari 2011

Potentialen i Nordic Iron Ore uppmärksammas

Potentialen i Nordic Iron Ore uppmärksammas av Axier. De förutspår kursexplosion i en av delägarna till Nordic Iron Ore, Kopparberg Mineral, som Axier följer.

"I dagens marknadsklimat med blomstrande råvarupriser går Kopparberg Mineral och Nordic Iron Ore mot en ljus framtid med många års lönsam gruvdrivt. Många analytiker spår fortsatt växande järnmalm- och kopparpriser framöver i takt med att utvecklingsländerna går mot en allt högre levnadsstandard. Såtillvida tillväxten inte dämpas av andra världsekonomiska faktorer lär dessa länder fortsätta satsningarna på ökad modernisering, med hög efterfrågan på råvaror som följd.
Axier ser stora likheter mellan Nordic Iron Ore och Dannemora Mineral och en kort titt på historiken i Dannemora pekar på att Nordic Iron Ore kan tillskrivas en betydande pre-money värdering när bolaget sedan noteras separat på under andra halvan av 2011."
Nuvarande kurs i de två största delägarna av Nordic Iron Ore: Kopparberg 8 kr, Archelon Mineral 0,22 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar