söndag 16 januari 2011

Det första steget i investeringar; Indexfonder

Jag ska fortsätta min serie om privatekonomi och hur man kan göra för att ta de första stegen för att bygga upp en, om inte en stor förmögenhet, så i alla fall en liten.

Tidigare har jag berört skapandet av överskott varje månad, vikten av att betala av dyra lån (och ej överhuvudtaget egentligen ta sådana) samt skapandet av en buffert.

En lagom buffert för de flesta ska, som tidigare nämts, vara 10.000 kr upp till 3 månadslöner (netto). Jag säger det igen. Innan du har 10.000 kr på sparkonto börja inte ens fundera på aktieköp, fonder et.c. (se tidigare inlägg om varför).

När du har dessa, då kan du börja placera en del av ditt månatliga överskott i aktiemarknaden, närmare bestämt indexfonder. Varför?

Aktier är över tid den tillgångsklass som gett bäst avkasting. Oftast, redan under en ganska kort tidshorisont slår det räntesparande. Betänk att fast vi hade finanskrisen så tog det knappt 2 år för indexfonden Avanza Zero att återhämta sig. På 3 år har den varit en avsevärt bättre placering än ränteplacerande. I den värsta av alla tider, med krascher, ekonomisk turbulens och världskrig och du i någon form av anti-geni-drag gått ALL-IN när allt stod på topp, så tog det en gång 15 år för aktiemarknaden som helhet att återhämta sig. Mao för den som verkligen menar att man vill vara långsiktig 20-30 år, så är aktier det bästa alternativet. Betänk dock att det är aktiemarknaden som helhet som avses. Det finns sätt att placera i mer defensiva aktier som avkastar bättre än räntesparande även under dåliga år, men det ska jag beröra senare.

Det är skillnad på aktier och aktier. Det är svårt att veta vilka som kommer avkasta bäst i framtiden. Därav passar sig en bred indexfond. Eftersom det bevisligen är en god investering med aktier så är det det enda man behöver betänka tidshorisonten. Med allra största säkerhet kommer det vara en god investering på 3-5 års sikt.

Priset. Det kan vara svårt att veta när det är "billigt" och när det är "dyrt". Det är därför bäst att köpa andelar för ett bestämt belopp på bestämda tidpunkter. Det ger över tid automatisk en lägre kostnad då det är "dyrt" kommer du köpa färre andelar per automatik medan när det är "billigt" räcker pengarna till fler. En indexfond passar sig för denna typ av transaktioner.

2 av 3 aktivt förvaltade fonder underpresterar index. Varför då betala dyra avgifter för förhoppningen om ökade vinster när du bevisligen får oddsen emot dig? Indexfonder är de billigaste.

Intresse. Den som inte är intresserad av aktier et.c. kan nöja sig med indexfonder. Det kommer generera en mycket bra avkastning över tid och ditt kapital kommer växa till en mindre förmögenhet om man håller planen och hela tiden placerar en del av sitt överskott i indexfonder. Den som är intresserad av aktier kan fortsätta bejaka att man kommer få en långsiktig bra avkastning genom att ha sitt kapital i indexfonder, samt kan även börja snegla på strategier för att vara mer aktiv och försöka få en än högre avkastning.

Att välja aktier på eget bevåg ska man dock undvika initialt. Faktum är att ca 2 av 3 aktier går ganska dåligt. Många aktier är inte mycket att ha, vare sig då det gäller kursutveckling eller direktavkastning. Det är ca 1/3 av aktierna som står för den positiva utvecklingen som gör att aktier som helhet är en god investering. Mao kan man beskriva det som att chansen att du väljer en aktie som går bättre än index är 1 på 3 (ser du sambandet med aktivt förvaltade fonder och varför de flesta dylika fonder är "riggade" att misslyckas över tid?). Här kan man dock förbättra sina chanser genom olika strategier. Det är det som gör direktägande i aktier så pass intressant. Jag ska gå in på dem senare, från de minst riskfyllda till de mest riskfyllda. Indexfonder är mao det första steget. Innan man vet, eller tror sig veta, hur man hittar rätt aktier så ska man hålla sig till indexfonder. Nästa steg kommer när du byggt upp ett initialt kapital i en eller flera lämpliga indexfonder.

Disciplin. Återkommer jag till än en gång. Ett månadssparade i en eller flera indexfonder kommer visa dig om du har förmågan att hålla dig till en mer långsiktig plan. Förmågan att hålla sig till en förutbestämda plan är en viktig egenskap om man ska försöka undvika allt för mycket emotionella påverkningar. Något som kan vara väldigt negativt om man ska köpa enskilda aktier längre fram. Bevisa för dig själv att du har förmågan! Alla är vi dock människor, så vi kommer påverkas, tro inget annat men man kan göra det mer eller mindre. Alla löv rör sig i vinden, men då det gäller aktier är det bättre att vara ett alm-löv än ett asp-löv för det fladdrar hejdlöst vid minsta bris.

Nu ska jag inte vara så förmäten att jag ska säga hur mycket pengar man ska placera. Alla har vi ju olika förutsättningar och lite är mer än inget. Förmögenhet är också någonting relativt. Liksom mål här i livet. Eller, jo jag ska nog nämna en summa i alla fall för att exemplifiera och motivera. 3 månadslöner! Sträva efter att successivt få ihop ca 3 månadslöner i indexfonder. Detta för att dels är det ingen större mening med att handla aktier till för små belopp, dels använder du tiden för att bevisa för dig själv att du kan och vill, dels kan du passa på och läsa några av de böcker jag försöker boktipsa om då och då. ;) Med en sparbuffert på plats och ett motiverat sinne så tar detta steg kortare tid än många tror. Är det så att du får ihop 3 månadslöner, tänkta till indexfonderna, på relativt kort tid, bra! Öronmärk dem då för indexfonderna, men köp inte för hela slanten på en gång utan följ plan och köp andelar över tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar