söndag 16 januari 2011

Contrarian-investering

Contrarian-investering, som jag får kalla det då jag ej har hittat någon bra översättning (ge gärna förslag på vad man kan översätta "contrarian" med), är en investeringsmodell där man går emot marknaden. Genom att agera motvals och gå mot strömmen är tanken att man kan öka sin avkastning och slå index.

Enkelt sagt så köper en contrarian när andra säljer och säljer när andra köper.

Contrarian och värdeinvestering blandas ofta ihop och de har många gemensamma drag, men det finns också saker som skiljer.

Liksom värdeinvesteraren så vill en contrarian ofta hitta och köpa undervärderade, men fundamentalt goda, aktier. Detta görs ofta vid liknande omständigheter, t.ex. när det förekommer större ras på börserna världen över eller när en negativ nyhet nedvärderar en enskild aktie i sådan omfattning så nedvärderingen inte står i relation till bolagets fundamentala värde och framtidsutsikter.

Den stora skillnaden är dock att en contrarian fäster stor vikt vid, marknadens uppfattning, inte bara vad det gäller "Mr Markets" prissättning utan framförallt när det gäller riskhantering. En jackpott för en contrarian är nämligen när man hittar en aktie som inte bara är undervärderad i förhållande till dess "intristic value" och har goda framtidsutsikter utan också är impopulär bland analytiker och hos marknaden. På så sätt kan eventuell fallhöjd ofta elimineras, medan uppsidan blir så mycket större. En devis i contrarian-investering är nämligen att impopulära aktier knappt reagerar på negativa nyheter då detta redan är inprisat. Kommer det positiva så blir marknaden dock positivt överaskad vilket genast ger resultat på värderingen. Säkrast är att köpa impopulära aktier eftersom motsatsen också är detsamma. Populära aktier faller mer vid negativa nyheter men rör sig enbart måttligt vid positiva. De positiva nyheterna är ju redan förutsspådda av analytiker och marknaden. Populära aktier höjer därmed risken, utan att ge mer potential.

Denna devis gör att en contrarian i regel kan ha större omsättning i sina innehav än t.ex. en värdeinvesterare. Eftersom när en aktie är "full-värderad" så ökar risken, men ej värdestegringspotentialen. Aktien bör därför säljas för att ersättas med någon ny som har lägre risk men högre potential.

Warren Buffet brukar av vissa sägas vara en contrarian, men jag håller inte med. Det är lätt att blanda ihop contrarian och värdeinvestering då den senare ofta också innebär att man gör tvärtemot vad andra gör. Buffet bryr sig dock inte om vad analytiker och marknaden tycker, ej heller så tycker han att det är mer riskfullt att fortsätta ha en aktie som uppvärderats till dess riktiga, eller än högre, värde så länge han får avkastning från den. Han bryr sig helt enkelt inte om marknadens reaktioner såvida det inte gör att han kan köpa undervärderade bolag.

Är man intresserad av att veta mer så är istället David Dreman en av de stora gurus inom contrarian-investering.

Är du influerad av contrarian-investering?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar