söndag 16 januari 2011

Kungsleden Delårsrapport

Kungsleden ingår i min utdelningsportfölj och kom nyligen med en rapport angående kvartal 2.

"Kungsledens resultat efter skatt uppgick till 79,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2010 (304). Resultatet per aktie blev 0:60 kronor (2:20).

Nettoomsättningen var 571 kronor (668).


Resultatet före skatt blev 132 miljoner kronor (244).


Kungsledens orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 83,6 miljoner kronor (-81,7), och på finansiella instrument till -102 miljoner kronor (309).


För sexmånadersperioden blev resultatet efter skatt 137 miljoner (237) med en nettoomsättning på 1.142 miljoner (1.439).


Bolaget upprepar prognosen om ett utdelningsgrundande resultat om 4:40 kronor per aktie för helåret 2010."
Vidare kunde vi få reda på att:

"Kungsledens styrelse har sett över och förtydligat bolagets utdelningspolicy. Liksom tidigare innebär Kungsledens utdelningspolicy att utdelningen ska uppgå till 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet."
Vilket betyder att om prognosen håller kommer Kungsleden dela ut ca 2,20 per aktie. Sämre än 2009, men något bättre än 2008. Utdelningen har flukturerar kraftigt i Kungsleden från år till år men om man tittar på medel de senaste 5 åren så blir det 5,65 kr.

Med en förväntad utdelning på 2,20 för 2010 och utan att våga mig på att göra prognoser för framtiden i nuläget så betyder det att jag avvaktar med ytterligare köp av Kungsleden på nuvarande nivå (49,50 kr), men sjunker kursen något mer kan vi hamna i ett intressant köpläge. Av delårsrapporten att döma så är jag dock också lite tveksam till att prognosen hålls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar