söndag 16 januari 2011

Shelton Petroleum riktad emission genomförd

Emissionen övertecknades och tillför bolaget 30 miljoner kronor före emissionskostnader, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Emissionslikviden kommer att användas för att påbörja testproduktion av olja och för att ta steg mot storskalig oljeproduktion i Basjkirien i Ryssland.
"Intresset för bolagets aktie är stort och den nu genomförda kapitalanskaffningen ger oss möjlighet att starta oljeproduktion i Ryssland redan under sommaren. Sedan tidigare utvinner vi olja i Ukraina på Lelyaki-fältet utanför Poltava", säger Shelton Petroleums vd Robert Karlsson.
Bolaget emitterar 50 miljoner aktier, motsvarande en utspädning om cirka 12 procent, till kursen 0:60 kronor.
Jag ser positivt på denna utveckling trots en smärre utspädning tror jag detta stärker bolaget och står därmed fast vid min syn på bolaget samt aktiensframtida kursutveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar