söndag 16 januari 2011

PM från Shelton Petroleum

Idag på eftermiddagen kom ett PM från bolaget.

"Shelton Petroleum har startat utvinning av olja ur brunn RS#1 på Rustamovskoye-fältet i Basjkirien. Bolaget producerar därmed olja ur båda brunnarna som framgångsrikt borrades som en del av fältets prospekteringsprogram. Bolaget säljer oljan på den lokala ryska marknaden."Mao bolaget har nu börjat sälja sin olja i Ryssland samt har nu inte bara 1 brunn utan 2 i produktion i Basjkirien. Den produktionen bör uppgå till samma storlek, om inte mer, som utgör Sheltons andel och utvinns i Lelyaki (ca 200 fat/dag).

Det ena frågetecknet är därmed utrett. Kvar är frågetecknet kring tillståndet för produktion i Lelyaki där de ukrainska myndigheterna verkar "krångla". Om man  utgår från att det löser sig så kommer Shelton Petroleum med stor sannolikhet uppnå positivt rörelseresultat under 2011.

Slår det in, samt om det 2011 sker en noteringen på "fin-börsen", Nasdaq OMX så kommer bolaget uppmärksammas än mer och kursen åker förhoppningsvis upp, men som vanligt finns det risker. Allt kan braka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar