söndag 16 januari 2011

Kompletterande tips

För ett tag sedan påbörjade jag en serie inlägg angående privatekonomi. Här kommer några kompletterande tips.

Att göra en budget och se till att man får pengar över varje månad var bland det första som behandlades. Många tycker dock att göra, och framförallt följa, en budget är svårt. Ett tips då är att betala till sig själv först då lönen kommer in på kontot. Ta t.ex. 10% av lönen på löningsdagen och för över till ett konto som du ej kan komma åt allt för enkelt. Detta enkla knep kan underlätta för att helt sonika tvingas anpassa sina omkostnader till mer rimlig nivå samt få igång ett kontinuerligt sparande.

Buffertsparande är en annan fråga som behandlades.Vad är en rimlig nivå? I tidigare inlägg rekommenderades att först bygga upp en buffert på 10.000 kr för att sedan utöka till 20.000 kr. En absolut minsta nivå på sitt buffertsparande är m.a.o. enligt mig 10.000 kr. Man kan också räkna 1 till 3 månaders månadslöner (netto). 1-3 månadslöner rekommenderas också av flertalet privatekonomer.

Förutom att säkerställa att man klarar sig en tid om något negativt och oförutsett inträffar med ens inkomst, så utgör buffertsparande också en skyddskudde för ens investeringar. Investeringarkan vara volatila vilket medför att värdet kan stiga och sjunka över tid. En buffert gör så att du, om du hamnar i en pengaknipa, inte behöver avyttra dina investeringar under en tid då det ej är gynnsamt (t.ex. under en börskrasch).

Det tredje skälet, är psykologiskt. Ska man lyckas med investeringar så krävs en del självdisciplin, förmåga att följa en strategi, långsiktighet et.c. Har man inte förmågan att bygga upp ett buffertsparande, så ska man inte "spela" bort sina pengar på andra former av investeringar, sparande och/eller spekulation. Se byggandet av en sparbuffert som ett byggande, inte bara av kapital, utan även av karraktär.

Jag har också nämnt att när väl buffertsparandet är på plats, att man kan börja placera nysparande i indexfonder. Jag har tänkt mig att kortfattat redogöra för några spar- och investeringsstrategier framöver, så håll gärna utkik efter dem.

Det sista kompletterande tipset till tidigare inlägg handlar om lån. Bland det första man ska göra, är som redan nämnts, bli av med de dyra konsumtionslånen man eventuellt har. Vilka lån är då ok att ha, eller ta?

Om man tar lån så se till att det går till saker som med stor säkherhet kommer ge god avkastning. Vad menas med det? Jo, att låna till någonting som sjunker i värde så fort det lämnar butiken är korkat, men lån kan löna sig om det går till investeringar. Du kan investera i dig själv, i din utbildning. En god utbildning kommer antagligen ge dig en bra avkastning i och med att du lättare får arbete, och förhoppningsvis ett välbetalt sådant. Lån kan löna sig om du för lånet köper någonting som ökar i värde över tid. En fastighet kan fungera så, medan en splitter ny BMW antagligen sjunker rejält i värde redan efter 1000 körda km. Av nämnda logiken att döma så kan man tänka sig att man kan låna för att köpa aktier, svaret är ja och nej. Aktier är inte alltid en investering, många aktier är spekulation. Skillnaden ska jag återkomma till, men den är viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar