söndag 16 januari 2011

Archelon Mineral Delårsrapport

Archelon presenterar delårsrapport.

Resultatet för januari till juni 2010 uppgick före skatt till 7 919 Tkr (-2 233 Tkr). Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen, som visade ett överskott på 10 774 Tkr (-337 Tkr).
Eget kapital 24 öre per aktie. Resultat första halvåret 11 öre per aktie.

Ett bra resultat (mycket kan härledas till innehavet i MII), men det för mig intressanta är de kommande listningarna.

Trollhättan Mineral AB (malmbearbetning och entreprenad) ska listas och då ska tydligen 10% av bolaget delas ut till Archelons aktieägare. Trevligt.

Även Nordic Iron Ore AB är på gång. Ser ut som en NE och listning.

Därtill fortsätter prospekteringen av bl.a koppar i moderbolagets egna regi.

Kursen just nu 0,22 kr.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar