söndag 16 januari 2011

Investering vs spekulation

Jag skrev i ett tidigare inlägg "Aktier är inte alltid en investering, många aktier är spekulation. Skillnaden ska jag återkomma till, men den är viktig."

Jag skiljer på de båda begreppen och jag anser det vara extra viktigt då det gäller aktier.

För mig så är en investering någonting som med stor säkerhet kommer dels vara värd mer i framtiden, dels ger någon form av nytta eller avkastning under tiden det innehavs. Nyttoaspekten kan vara svår att mäta i kronor, men då det gäller avkastning ska den vara större än vad det kostar att inneha den.

En investering kan alltså vara ett husköp. Bostaden kommer troligen vara dig och din familj till stor nytta samt kommer, såvitt man oftast kan bedöma, säljas till ett högre pris i framtiden.

Ett nybilsköp kan visserligen ofta vara till nytta, men genererar sällan högre pris vid försäljning och definieras enligt mig därmed inte som en investering.

En aktie, som genererar en avkastning högre än förväntad inflation, samt med största säkerhet kommer växa i värde definieras av mig som en investering.

Nu kan man göra bra eller dåliga investeringar, men det är en annan sak.

Spekulation för mig är när någonting innehavs eftersom värdet av det förväntar/ hoppas man på ska vara högre i framtiden.

Köp av fysiskt guld är enligt mig spekulation. Guld kan mycket väl vara mer värt i framtiden, men eftersom det inte genererar avkastning under tiden ligger hela potentialen i att värdet just stiger.

Köp av trisslott är också en form av spekulation, då man efter en viss tid (efter skrapningen) hoppas på att få ut mer pengar från den än vad lotten kostade.

Köp av aktier där anledningen är att tjäna på en kursökning, som inte ger någon avkastning under tiden, är med min syn därmed också spekulation.

Så varför är det viktigt att skilja på dessa två typer? Varför är det viktigt för mig? Får man inte kalla köp av guld för en investering i guld? Jo, visst gör det det är ändock praxis, men för mig är dessa två begrepp viktiga då jag väljer att inte belåna mig om det gäller vad jag definierar som spekulation (hur lovande det än ser ut att vara), medan jag kan kosta på mig att ta ett lån om det gäller en investering som bedöms lovande.

Detta är en del av min egen "margin of safety". Ta lån bara för saker som lönar sig, inte bara sen, utan även under tiden.

Hur ser du på investering vs spekulationbegreppen samt belåning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar