söndag 16 januari 2011

Fokusinvestering

Forsätter här min serie om investeringsmodeller. Idag blir det lite kort om fokusinvestering.

Fokusinvestering handlar om att ha en portfölj med fokus på de aktier som anses ha högst trolighet att slå index över en längre tid. En av de mer kända s.k. fokusinvesterare är Warren Buffet (som också blandar andra investeringsstilar).

Som fokusinvesterare väljer man att göra en mycket grundlig undersökning av det man är intresserad av innan eventuellt köp. Enbart när i stort sett allt klaffar i bolaget så slår man till. Inte bara den fundamentala underliggande affärsverksamheten ska vara tilltalande utan även priset man får betala. Man kan alltså sitta länge och bara bevaka och invänta rätt tillfälle. Som fokusinvesterare säger man oftare nej än ja till uppkomna och undersökta affärsmöjligheter. Antalet innehav är ofta färre än 10 st, men kan över en längre tid växa.

Risk för en fokusinvesterare handlar inte om volalitet, eller om att ha för lite diversifiering. Risk är när man inte "känner" sina innehav. Man ska enbart investera i affärsområden som ingår i ens s.k. kompetenområde ( eng: cirkle of competence) eftersom det är där man har möjlighet att fatta goda och rationella investeringsbeslut. Man ska också ha tid att följa utvecklingen i sina innehav.

Att diversifiera för en fokusinvesterare ter sig tämligen dumdristigt. Destå fler aktier man har destå sämre koll på dem har man. Man ökar också risken att man sitter med ett flertal som underpresterar utan att man gör någonting åt det då effekten av det inte får lika stort utfall i en diversifierad portfölj.

En fokusinvesterare blir också allt kräsnare destå större portföljen blir. Varför köpa ytterligare en aktie såvida det inte är med stor säkerhet är bättre än någon du redan har? Och om du hittar ett sådant bolag varför då inte sälja av någon av dina gamla och sätta det kapitalet i det nya, bättre bolaget?

När man väl hittar bolag som är värda att köpa in sig i ska man göra större, betydelsefulla investeringar. Dels för att det är så det gör avtryck i avkastningen, dels så om du inte är övertygad nog om att det är en god investering, så att du kan göra det, så är det nog inte en så bra investering trots allt. Använd minst 10% av ditt portföljvärde vid köp är ett riktmärke som ofta används.

Är du influerad av fokusinvestering?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar