söndag 16 januari 2011

Köpt Havsfrun

Idag ökade jag mitt innehav i Havsfrun.

Havsfrun satsar sitt kapital i diverse fonder och fungerar som ett alternativ till andra Private Equity lösningar. Ideen är att erbjuda stabil och stigande avkastning.

Havsfrun är ett ganska impopulärt börsbolag p.g.a. hög administrationskostnad och låg likviditet. Själv så hade jag också föredragit mer transparens. Ledningen svarar iofs på frågor, men i mitt tycke undvikande. Havsfrun har för närvarande också en del likvida fonder (ca 6 kr/aktie) som de försöker lösgöra kapitalet i. Dessa är ett frågetecken.

Varför köpte jag då?

Bolaget har tidigare infriat sitt löfte och givit mig stabil och stigande avkastning (Senast 1,50 kr i utdelning)

Substansrabatten är på 42%. Högst var den 2008 då på 46%, lägst 2006 då på 25%, d.v.s. så ligger värderingen av bolaget fortfarande i nivå med vad den var mitt under finanskrisen.

Kassan är på ca 8 kr/aktie. Investeringsgraden är 66% d.v.s. det finns gott om likvider för fortsatta utdelningar samt nya köp och investeringar då tillfälle ges.

Ca 9% förväntad direktavkastning och risken för en dramatisk nedvärdering bedömer jag vara minimal. När allt stod på ända och ingen visste vart det skulle sluta sjönk kursen till 14,50. Havsfrun har knappt återhämtat sig, men visat sig jobba för att säkerställa fortsatt god avkastning till sina ägare samt kunna ta vara på blivande uppkomna möjligheter.

Så jag ökade mitt innehav nu, innan ekonomijournalister och analytiker börjar skriva om olika bolags kommande utdelningarna till våren.

Vad anser du om bolaget?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar