söndag 16 januari 2011

Nedskrivningar i AstraZeneca

AZN förknippas med ytterligare negativa nyheter.

"Astrazeneca har avbrutit vidare utveckling av Motavizumab för förebyggande av allvarlig RSV-infektion. Företaget har begärt tillbakadragande av ansökan som biologiskt läkemedel (BLA) som granskas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Som ett resultat av detta beslut kommer Astrazeneca att kostnadsföra en nedskrivning på 445 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2010. Som tidigare meddelats har koncernen immateriella anläggningstillgångar på 445 miljoner dollar som är specifikt relaterade till Motavizumab."
För tre år sedan köpte AZN det amerikanska bolaget Medimmune. Det är dess mest framskridna projekt som nu läggs ned. 

Kursen fortsätter sjunka och slutade idag på 312 kr.

Konkurrenten Pfizer, fastän de nyligen deklarerat höjda utdelningar (de halverades dock 2009), är i liknande svåra situation vad det gäller patent som AZN. Låt mig citera en amerikansk bloggare, som har fokus på utdelningsaktier.

"In Pfizer’s case, the company has a steep cliff of patent expirations on key drugs such as Lipitor in 2011 -2013. Lipitor for example accounts for 22% of revenues and its US patent expires in 2011. Analysts are expecting that cheaper generic drug substitutes to Lipitor would erode Pfizer’s market share, thus hurting profitability. Pfizer has been unable to bring in any significant blockbuster drugs to the market, which would have compensate for the losses from generic competition after patents on existing drugs expire. Instead, the company has embarked on a series of acquisitions over the past decade, by purchasing Warner-Lambert in 2000, Pharmacia in 2003 and Wyeth in 2009. These acquisitions have resulted in major cost synergies, but in no new drugs on the market. In Pfizer’s defense, in order for a new drug to appear on the market, there is a long and expensive process coupled with several FDA approvals."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar