söndag 16 januari 2011

Köp av Svolder

Ökade idag mitt innehav i Svolder.

Jag har tidigare skrivit att jag tror på en höjd utdelning för 09/10, vilket jag vidhåller.

Svolder brukar dela ut ca 5% av substansvärdet, vilket i dagsläget skulle genera ca 3,50 kr. Utdelning sker i December. Jag tror dock att chanserna är stora för hela 4 kr/aktie.

Sett över den senaste 5-års perioden uppvisar Svolder en varierad utdelning från 3-8 kr/aktie.

För den som är intresserad kan jag rekommendera Riskminimerarens blogginlägg från Januari angående Svolder: http://riskminimeraren.blogspot.com/2010/01/svolder-ett-investmentbolag-i.html som ger en ganska bra och nyanserad bild av bolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar