söndag 16 januari 2011

The Intelligent Asset Allocator

Här kommer en några uttdrag från ytterligare en läsvärd bok, The Intelligent Asset Allocator av William Bernstein.

Boken utgår bl.a. ifrån att s.k. market timing och stock picking är oerhört svårt att klara av över långa perioder. Visst finns de som periodvis lyckats ganska bra, men över tid så är chanserna minimala, så i princip så är det ingen vinnande strategi för den långsiktige.

Det enda man egentligen kan bestämma själv, som visat sig ha positiv effekt, är s.k. asset allocation; hur man fördelar sitt kapital mellan olika tillgångar.

Den enklaste formeln av dem alla är:

1/4 large cap aktier
1/4 småbolag
1/4 utländskt
1/4 räntepapper

Ombalansera en gång per år, så kommer denna portfölj slå 75% av alla aktivt förvaltade fonder över en 20 års period.

Boken ger också exempel på andra portföljer, samt visar hur man kan placera för att öka/sänka risk och avkastning över tid.

En annan aspekt boken tar upp (som jag finner intressant) är småbolag och historisk avkastning

Historiskt sett så presterar småbolagsaktier ca 1% mer per år än t.ex. large cap stocks, men stor diversifikation krävs då det enbart är ett fåtal som står för den stora avkastningen. De flesta går dåligt, därav krävs en bred diversifikation om man ska fånga de som kommer gå bäst, som gör att det lönar sig. Av denna anledning är småbolagsfonder inget att ha, då den ofta ganska höga fondavgiften på sikt "äter upp" den högre avkastningen.

Indexfonder fungerar i princip ej optimalt på småbolag då de man kommer missa de riktiga raketerna iom att indexfonder dels håller kvar de "dåliga", dels säljer de bra för tidigt för att anpassa index. Den potentiella positiva effekt man kan få från småbolagstillväxtsaktier förtas därmed.

Boken lyfter också att värdeinvestering ger bättre avkastning än tillväxtsinvestering. Historisk statistik ger vid handen att value över tid ger bättre avkastning än growth. Dessutom så är risken mycket högre när man investerar i tillväxtsaktier. Priset är högre, liksom fallhöjden. Ett exempel är bolag som t.ex. växer med 5% mer än en konkurrent ofta kan värderas till det dubbla P/E. I praktiken måste då bolaget fortsätta med det i 14 år! för att kompensera det högre priset.

Över tid (1927-1998) har large cap value avkastat ca 14%/år nominellt och growth 10%. En viss skillnad men ej avskräckande stor. Om man tittar på småbolag så är dock skillnaden ännu större. Value har gett ca 17%, growth 2%!

Slutsatserna jag drar är att det sannerligen kan löna sig att hitta undervärderade case bland småbolagen, men att finna tillväxtsaktier är oerhört svårt. Här finns de nya teknik, IT och bio-bolagen. Ett fåtal av dem går riktigt bra (därav attraheras man till sektorn av samma anledning som man spelar på t.ex. lotto - man kan vinna stort) medan det absolut stora flertalet inte ger någonting alls, tvärtom.

Boken själv lyfter dock fram att stock picking är oerhört svårt. Enklast är att följa med den allmänna utvecklingen genom en mix av breda fonder och tillgångsklasser. Det viktigaste när man över tid ska tjäna pengar är att inte förlora dem. Då kommer man vinna till slut. Man gör därmed bäst i att inte försöka med stock picking och dylikt. Detta, och mycket mer finns att läsa om i The Intelligent Asset Allocator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar