söndag 16 januari 2011

Tillväxtsinvestering

Tillväxtsinvestering (eng: growth investing) innebär att man investerar i bolag vars tillväxt förväntas vara högre än marknadens normala, eller bolagets konkurrenter.

Man identifiera lämpliga investeringar genom att t.ex. kolla på historiken; historisk tillväxt och göra en bedömning om framtiden. Ett bolag som klarat av att växa, förbättra marginalerna etc mer än sina konkurrenter under en längre period bedöms antagligen kunna fortsätta göra detta och ses därmed som en lämplig investering. Den höga, över genomsnittliga, tillväxten kommer försäkra investeraren om att placerat kapital kommer ge en god avkastning.

Man kräver inte alltid att bolaget ska säljas "billigt", utan nöjer sig med ett "fair price" då dylika bolag dels i regel inte säljs allt för billigt och dels så gör ju den höga tillväxten att det ändock kommer vara en god investering.

Utmärkande gentemot de andra hittills redovisade modellerna är alltså att man ofta är beredda att betala ett relativt högt P/E för aktien. Nuvarande värdering avskräcker inte alltid eftersom det är den framtida tillväxten och värderingen man "köper" och som kommer ge den fina avkastningen.

PEG (= P/E / Growth) är ett nyckeltal som ofta används av tillväxtsorienterade investerare. T.ex. ett bolag med P/E 20 med en förväntad tillväxt på 25% blir PEG 0,8. PEG 1 eller lägre anses vara bra. PEG passar dock inte till alla bolag, så som cykliska m.fl.

Ett annat viktigt nyckeltal är ROE (eng: Return of Equity). Ett högt och växande ROE ses som ett styrketecken.

Peter Lynch anses av många vara en viktig inspiration då det gäller tillväxtsorienterade investeringar. Hans GARP-modell är en blanding av värde- och tillväxtsinvestering.

CAN SLIM, utarbetat av William O`Neil, är också ett system som man kan använda för att hitta tillväxtsbolag. I det systemet ingår också att använda stop-loss på ca 8% under köpkursen för att minimera eventuella förluster.

Är du influerad av tillväxtsinvestering?

1 kommentar:

  1. Tjena,

    Denna blogg skall jag hålla under övervakning!

    Ha det fint

    SvaraRadera