söndag 16 januari 2011

Archelon Mineral

Archelon Mineral (http://www.archelon.se/) har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.

Archelon Mineral ingår i min spekulationsdel av portföljen och införskaffades ungefär samtidigt som med det nu redan avyttrade Mineral Invest International.

Då Archelon är storägare till MII så tog jag även del av en utdelning då Archelon delade ut en del av sina MII aktier i våras. Archelons kurs steg kraftigt då en utdelning annonserades. Jag valde dock att inte sälja Archelon utan att behålla dem. Det har varit ganska tyst kring Archelon, men ett av deras stora innehav är fortfarande MII och de har eventuellt på gång ett lukrativt projekt i Etiopien. Om det slår in kommer det väsentligt också uppvärdera Archelons aktie.

Archelon har också eventuellt tre noteringar av portföljbolag på gång under 2010. En nyemission i Geotermica har skett där även en listning planeras. Nordic Iron Ore där Archelon äger ca 40% har också potential, så det finns en hel del triggers och möjligheter även om inte MIIs Etiopien projekt slår väl ut.

Kursen har legat runt ca 20-23 öre under hela sommaren.

Notering från 2010-08-05

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar