söndag 16 januari 2011

SCAs Delårsrapport

Nu har även jag varit iväg ett par dagar på en kortare semestertripp därav har bloggen legat latent under tiden för den som undrar. :)

Idag släppte SCA ( www.sca.com ) sin delårsrapport. SCA ingår i min utdelningsportfölj.

SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror i över 90 länder över hela världen. Största marknaderna är Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Därtill är SCA en stor skogs- och markägare.

Från delårsrapporten Jan-Jun 2010:
· "Nettoomsättningen minskade med 3 procent (exklusive valutaeffekter 
en ökning med 
4 procent) till 54 374 (56 242) MSEK 
  · Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 
12 procent (16 procent exklusive valutaeffekter) till 3 944 (3 525) MSEK 
  · Omstruktureringskostnader uppgick till 451 (439) MSEK 
  · Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 
10 procent till 2 860 (2 608) MSEK 
  · Resultat per aktie uppgick till 3,57 (3,24) SEK                     
  · Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 816 (4 687) MSEK" 

Det förbättrade resultatet har fått kursen att stiga idag, på rapportdagen, 
med för tillfället 7,14% och står nu i 102 kr.

SCA är en av de aktierna i min portfölj som i nuläget är något underviktat 
i förhållande till mina långsiktiga mål, 
men nuvarande nivå är för dyrt för min smak. 

Notering till mig själv är att min egen prognos för SCA är att de kommer 
leverera en utdelning på ca 3,85 kr/aktie
 för 2010, d.v.s något bättre än 2009 och 2008, men sämre än 2007 och 2006. 
Själv vill jag se en kurs närmare 
90 kr innan det är dags att fylla på.

En annan nyhet från SCA idag är som följer:

"SCA stärker närvaron i Mexiko och Centralamerika med förvärv av 
barnblöjor 
 
SCA förvärvar företaget Copamex verksamhet för barnblöjor i Mexiko och 
Centralamerika. Förvärvsbeloppet motsvarar cirka 50 MUSD på skuldfri 
bas. 
 
Företaget tillverkar blöjor som säljs under de välkända varumärkena Dry 
Kids för den mexikanska marknaden och Tessy Babies för konsumenter i 
Centralamerika. Omsättningen i den förvärvade rörelsen var cirka 60 MUSD 
under 2009. Copamex innehar en tredjeplats inom barnblöjor i Mexiko. 
 
"Förvärvet kommer att stärka SCAs närvaro i Latinamerika samt skapar en 
bas för expansion av barnblöjor i Mexiko och Centralamerika", säger SCAs 
vd och koncernchef, Jan Johansson." 

Notering från 2010-07-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar