söndag 16 januari 2011

Nordic Iron Ore

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att jag skulle nämna något om ytterligare ett järnmalms-case.

Bolaget är Nordic Iron Ore.

Bolaget har en del likheter med Northland Resources, men istället för i Pajala så finns fyndigheterna som ligger som underlag för NIO:s kommande produktion i Ludvika. Den genomsnittliga Fe-halten är något högre för NIOs koncession, men fyndigheten är mindre. Beräknad produktion är 2,5 milj ton järnpellets istället för NAURs 5 milj ton. NOI ansöker just nu om bearbetningskoncession. Medan akilleshälen för NAUR är transporterna så är de redan i stort sett ordnade för NOI:s del. Den springande punkten för NIO är finansieringen och järnpriset.

Järnprisets utveckling delas ju med NAUR och vad det gäller finansieringen så planeras NOI att noteras framöver. Då kommer förhoppningsvis även kapitalet strömma in som gör att projektet kan startas. Jag tror att intresset kommer vara ganska stort. Enligt mina beräkningar kan marknadsvärdet på NIO 2014 (då produktionen av 2,5 milj ton järnpellets ska vara igång) vara ca 3 miljarder kr. Då har jag på sedvanligt vis räknat med en del marginal. IIR beräknas till och med vara större i NIO:s fall än i NAUR:s.

Vad göra nu då? Vänta på noteringen? Nej. De största ägarna med ca 1/3 var i NIO är Kopparberg Mineral och Archelon Mineral. Av de två så är Archelon Mineral, enligt mig, lämpligast att gå in i då de dels tidigare visat sig ha näsa för affärer (MII), aktieägarvänlighet (delat ut) samt sitter med ordentlig kassa 0,15 kr/aktie PLUS har fler intressanta case i sin portfölj! Inberäknat en ordentlig 90% utspädning så kan Archelons kommande innehav i NIO, enligt mina beräkningar, vara värt motsvarande 1,50 kr/aktie 2014. Archelon handlas just nu i spannet 0,20 - 0,25 kr/aktie!

Blivande notering av NOI, som kommer få många analytikers intresse, samt andra framtidsprospekt gör att jag redan ökat en hel del i Archelon (ett i stort sett okänt bolag, än så länge under analytikernas radar). Då nedsidan är ytterst begränsad (innehavet i NOI värderas i stort sett till inget i dagens läge) så är risk i relation till reward väldigt aptitlig. Vore det inte för att jag då skulle strida mot mina egna placeringsregler så skulle jag gå in med än mer. Men reglerna finns där av en anledning. Det finns alltid, i alla placeringar, risken för att oförutsedda händelser händer och "svarta svanar" kommer flygandes.

Hur ser du på framtiden för Nordic Iron Ore?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar