söndag 16 januari 2011

Swede Resources Q3

Idag släppte Swede Resources sin rapport.

Swede Resources är ett av mina små spekulativa innehav.

Kursen verkar (låg handel i aktien) stigit idag till 1,40 kr/aktie


Periodens siffror i korthet
* Periodens omsättning 1 844 kkr. Q3-10 791 kkr, Q2-10 660 kkr, Q1-10 393 kkr.
* Periodens bruttoresultat -687 kkr. Q3-10 26 kkr, Q2-10 -496 kkr, Q1-10 -217 kkr.
* Periodens rörelseresultat -2 221. Q3-10 -656 kkr, Q2-10 -1 006 kkr, Q1-10 -559 kkr.
* Periodens resultat efter finansiella poster och skatt -2 066 kkr. Q3-10 -578 kkr, Q2-10, Q1-10 -951 kkr -538 kkr

Prognos för resten av verksamhetsåret
Förseningarna i borrprogrammen i USA gör att prognosen från halvårsrapporten justeras något framåt i tiden. Bolagets bedömning är nu att förutsättningar till positivt bruttoresultat kan komma föreligga under andra kvartalet 2011.


VD Ulrich Anderssons kommentar
"I halvårsrapporten förespådde vi att möjligheten för Swede Resources att uppnå ett positivt bruttoresultat för årets fjärde kvartal. På grund av förseningar i våra pågående projekt tar vi höjd och flyttar denna prognos fram ett halvår.

Vi har under våra intensiva kontakter med samarbetspartners både på plats, via telefon och mailkorrespondens kunnat konstatera att alla inblandade tar sitt ansvar och driver våra projekt framåt. De förseningarna som har uppstått beror på oförutsägbara saker som exempelvis den gamla borrutrustningen som påträffades under återöppningen av #1 James Murry, se pressmeddelande 2010-09-28. Tack vare det intensiva samarbete vi har med våra partners så vet jag att dessa förseningar är just bara förseningar och visar på att Swede Resources genom hårt arbete kommer nå den framgång vi hela tiden har som mål framför oss.

Vill än en gång poängtera att finansieringen av våra investeringar har gjorts med befintliga medel vilket känns tryggt. Arbetet med att finna nya projekt och utveckla de samarbeten vi har idag pågår med våra investeringskriterier i fokus:

Politiskt stabila områden - Uppbyggd infrastruktur - Avsättning för utvunna produkter".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar