måndag 17 januari 2011

Nordic Iron Ore genomför kapitalisering

Pressmeddelande från idag.

"Nordic Iron Ore AB förbereder en planerad återstart av järnmalmsgruvorna i Håksberg och Blötberget som tidigare drevs av SSAB. Bolaget avser dessutom undersöka förutsättningarna för att bryta den mellanliggande Väsmanfyndigheten. Förekomsterna, som ligger med Ludvika i centrum, kan följas från södra delen av Blötbergsfältet till norra delen av Håksbergsfältet, en sträcka på 25 km. Alla förekomsterna ligger i omedelbar närhet till järnväg med förbindelser till hamnarna i Gävle och Oxelösund, från vilka utfrakt av malmprodukter kan ske.

Nordic Iron Ore förfogar över ett historiskt beräknat tonnage av kända och indikerade mineral-tillgångar* på ca 69 Mton samt antagna mineraltillgångar* på ca 46 Mton. Bolaget bedömer förutsättningarna för att genom fortsatt prospektering öka dessa tillgångar är betydande.

Produktionsstart planeras till årsskiftet 2014/2015, med full gruvproduktion under 2016. Kapaciteten vid full drift beräknas till 5,0 Mton malm per år, motsvarande c:a 2,5 Mton förädlade malmprodukter. Till detta kommer en sannolikt betydande expansionspotential från Väsmanförekomsten. Projektet beräknas vid full drift generera i storleksordning 200 direkta arbetstillfällen i Ludvika kommun. Till detta kommer stora indirekta sysselsättningseffekter.

Nordic Iron Ore tillförs genom emissionen 22,5 MSEK, motsvarande 34 % ägarandel, vilket ger ett bolagsvärde efter emissionen på 66,2 MSEK. Emissionen möjliggör genomförandet av en pre-feasibilitystudie, organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. Kapital tillförs från i huvudsak parter med stark lokal förankring. Nordic Iron Ore har efter emissionen i storleksordningen 35 ägare, varav de tre största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral 28 %, Archelon Mineral 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %.

Målsättningen är att under 2011 marknadsnotera Nordic Iron Ore -aktien och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutionella parter och allmänheten. Nordic Iron Ore kommer senare att behöva tillföras ytterligare eget kapital tillsammans med lånekapital fram till den planerade produktionsstarten vid årsskiftet 2014/2015."


Nuvarande bolagsvärderingen innebär att Archelons andel av NIO är värderad till ca 0,23 kr/aktie.

Idag skedde största omsättningen till kursen 0,32 kr.

3 kommentarer:

 1. Hej!

  Nu är den ändrat! Jag antar att det är bättre med en "blogger-site" :)

  Mvh
  4020

  SvaraRadera
 2. Tack! Ja, skillnaden i tillgängliga funktioner är markant. :)

  SvaraRadera
 3. Jag har också ändrat nu, lycka till med blogger!

  Mvh //Ekonomisk Trygghet

  SvaraRadera