söndag 16 januari 2011

Sålt Dignitana

Idag när Dignitana upp till 29 kr sålde jag mitt innehav. Anledningarna är följande:

Jag har som mål att under 2011 minska mitt spekulativa innehav, frågan var var det skulle  skäras. Det blev Dignitana. Varför Dignitana och varför nu?

Dignitana har snabbt stigit p.g.a. förväntan av kommande positiva triggers. Mao positiva nyheter är redan inprisade i kursen. Om negativa nyheter levereras, som t.ex. förskjutning i tid tills man når break-even, så kommer aktien falla rejält. Detta är ett klassiskt signum för aktier som blir populära och snabbt stiger p.g.a. förväntan på än större kursstegringar utan att bolaget levererat något ytterligare av substans som ändrar prognoserna.

Nuvarande värderingen är också väldigt hög. Det är en värdering som jag förväntat mig ska nås 2012-2013. Än så länge har Dignitana hållt plan och utvecklats enligt sin egen kommunicerade plan. Det är just ett av problemen. De har inte skrivit upp prognoserna för att rättfärdiga denna kursrusning. Jag förväntar mig visserligen att Dignitana kommer fortsätta stiga på sikt, men just i detta läget tror jag kursen har stigit allt för brant och att risken är överhängande att vi snart får se en dipp.

Då jag fortfarande är positiv till bolaget kan jag tänka mig gå in igen, men på nuvarande nivåer är risken för stor kontra rewarden. Om min förväntade kurs för 2013 är ca 35 kr så är uppsidan från 29 till 35 liten, medan risken för ett fall är så mycket större om/när någon negativ nyhet levereras.

Dock ska tilläggas att om Smallcap.se prognos slår in så kan säkerligen ca 45 kr nås under året. Det är ca 50% uppsida. Det skulle kunna rättfärdiga ett fortsatt innehav även om nedsida finns, men jag tror mer på bolagets egna kommunicerade prognoser än Smallcap.se:s.

Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar