söndag 16 januari 2011

Orc Softwares Delårsrapport

Har varit och fotvandrat i vacker natur, så uppdatering av bloggen har kommit lite på efterkälke. Hur som helst, här kommer några noteringar om Orc Software som igår släppte sin delårsrapport.

Orc Software ingår i min portfölj. Orc Software (http://www.orcsoftware.com/) är en global leverantör av programvara och tekniska lösningar för avancerad handel med derivatinstrument. Bolaget bedriver utveckling, försäljning och support på alla betydande finansiella marknader. Bland kunderna finns investmentbanker, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. Orc Softwares största marknad är Västeuropa, som står för 46% av omsättningen.
Delårsrapporten angav:


"Januari - Juni 2010

  · Rörelsens intäkter 453,0 (343,9) Mkr
  · Omsättningstillväxt 32 %
  · Rörelseresultat 37,3 (92,0) Mkr
  · Rörelsemarginal 8 (27) %
  · Resultat efter skatt 24,9 (67,3) Mkr
  · Resultat per aktie före utspädning 1,30 (4,43) kr"
Koncernchef Thomas Bill sade bl.a.

"Integrationen mellan Orc och Neonet är nu i det närmaste färdig. Vi kan
konstatera att vi gjort vår första gemensamma affär, och fler är på
gång. Vi kan redan bekräfta våra kostnadssynergier och den nya
organisationen är på plats och arbetar mot gemensamma mål. Vi känner
stor tillförsikt om att detta kommer att leda till bra
tillväxtmöjligheter, inte minst när det gäller tjänstebaserade
lösningar. Vi har inlett ett arbete att öka omsättningen och marginalen i
transaktionsverksamheten och är övertygade om att detta kommer att bära
frukt. 

I USA har nya lagar antagits och i Europa pågår diskussioner inom det
finansiella området. Exakt vad dessa kommer att få för effekter vet
ingen. Vår bedömning är dock att möjligheterna som skapas av dessa är
väsentligt större än riskerna för Orc."
Nuvarande kurs är 147 kr/aktie. Jag hade hoppats på ett bättre marginaler, men vi får hoppas att det kommer.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar