söndag 16 januari 2011

Building Wealth with Dividend Stocks

Standard & Poors Building Wealth with Dividend Stocks är inte den bästa bok angående utdelningsinvestering jag läst men har en del goda sidor.

Bokens beskriver hur man väljer aktier som passar in i en utdelningsportfölj. Den viktigaste  egenskapen är att bolaget visar tecken på att kunna fortsätta med och höja utdelningarna. Boken listar också bolag (amerikanska) som skulle vara lämpliga i en dylik portfölj.

Några av de mer intressanta sidorna, enligt mig, är de som beskriver hur man väljer REITs. Det är ett par faktorer man ska fästa extra uppmärksamhet på.

Är ledningen erfaren och rutinerad?
Har ledningen själv andelar?
Hur är FFO:n? Den bör vara minst 2 x räntekostnaderna.
Visar REIT:en på stabila vinster och över tid ökade utdelningar?

Boken beskriver också några olika investeringsstrategier så som Dogs of Dow, Pigs of Dow och Flying Five, som sägs ha gett god avkastning historiskt. De kanske kan passa någon i smaken så här vid ett årsskifte.

DoD innebär att man placerar i de 10 large cap bolag som beräknas direktavkasta mest i slutet av varje år. Ofta kommer dessa uppvärderas kraftigt under kommande år. Sälj dem efter drygt ett år och placera i 10 nya som passar in.

PoD innebär att man i slutet av året placerar i de 5 large cap bolag som haft sämst utveckling under året som gått. De kommer i regel uppvärderas under året som kommer. Sälj dem sedan mot slutet av det året och investera i 5 nya "pigs".

FF är en variant av DoD. Dock fokuserar man på de 5 i DoD som är lägst prissatt i förhållande till direktavkastningen.

Standard & Poors Building Wealth with Dividend Stocks är läsvärd, men antalet sidor som ger en "aha-upplevelse" är få, däremot är sidorna med bilagor destå fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar