söndag 16 januari 2011

Nya prognoser för G5 Entertainment

G5 fortsätter rapportera försäljningsökningar.

"Nio dagar in januari kan ledningen rapportera att koncernens dagliga försäljning är två till tre gånger högre (beroende på om det är en vardag eller helgdag) än innan julledigheten i december 2010. Ledningen för G5 Entertainment kommer att avge en reviderad prognos för såväl helåret som Q1 2011 i den bokslutskommuniké som lämnas den 25 februari 2011."
Bolagets egna prognoser (som de kontinuerligt uppjusterat under tid) för 2011 ligger i dagsläget på VPA 1,60 kr. Det kan vara rimligt att anta att de den 25 februari kommer höja denna prognos, 1,80 kr? (Motsvarar en höjning på 0,20 vilket gjordes senast de justerade prognosen).

Om man ska spekulera kring att så blir fallet och med P/E 14 som bas bedömer jag då riktkursen bli 25 kr för 2011.

Varför enbart P/E 14? Brukar inte tillväxtsföretag värderas till ca P/E 20?

Jo, det är sant, men betänk att G5 dels inte är börsnoterad i egentlig mening. Aktien handlas på Aktietorget där det är listat. Det har en i stort sett obefintlig historik (även om det senaste året varit mycket god). Om man ändock är beredd att betala P/E 20 för ett tillväxtsföretag så finns det redan ett utbud av börsnoterade bolag med både årliga utdelningar som krydda på moset samt med en lång och god historik. Varför öka risken genom att betala lika mycket för något som man kan köpa till lägre risk?

Som synes är denna del av mitt resonerande influerat av MPT-strategier. Öka bara risken om belöningen verkar kunna uppväga det, annars är det ingen ide att anta högre risk för förmodad lika avkastning. Enda anledningen vore i så fall för att diversifiera, men det är jag inte intresserad av i nuläget.

Kom också ihåg att bokslutet för 2010 har ej skett än. Än har vi enbart bolagets egna prognoser att gå efter, inga "hårda fakta" Vad händer om det slutgiltliga bokslutet inte visar VPA 1 kr som prognosticerat utan lägre? Då kan vi se en rejäl törn i synen på och förtroendet för bolagsledningens prognoser.

Innan bokslutet är klart och verksamhetsårets resultat är "skrivet i sten" har G5 Entertainment ännu inte haft VPA 1 kr under 2010. Fast det med mycket stor sannolikhet kommer bli så, så är det ändå något man bör betänka och ha i beräkningen när man tittar på framtida prognoser.

Som ni ser, min vana trogen, så räknar jag ganska defensivt samt försöker tänka att både möjliga och omöjliga händelser kan ske. De som är mer riskvilliga än jag ser säkerligen, och räknar med, mycket större uppsida på kort sikt.

Sedan är riktkurser för mig inga definitiva köp och sälj beslut, utan ska finnas där mer för att agera som vägledare så att man inte dras iväg allt för mycket då kurser drar iväg (upp eller ned). Att sätta s.k. riktkurs gör att man måste kolla över och bedöma än en gång vad man tycker är bolagets  "sanna värde". Sticker kursen i väg en bit från vad som förväntas eller beräknas. Ja då kan det vara lämpligt att se över "caset" och vad kursstegringen/tappet beror på. Finns det någon fundamenta bakom det, eller är det bara Mr Market?

Hur tänker du? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar