söndag 16 januari 2011

The Single Best Investment

Jag har beställt ett par nya böcker gällande investeringar. Det påminner mig om att jag har böcker hemma som jag ej presenterat på bloggen än.

Boken jag valt presentera några huvuddrag från idag är skriven av Lowell Miller och heter The Single Best Investment.

Låt mig börja med ett citat. Framgångsrika investeringar över tid kräver en viss mentalitet och attityd. Det som The Single Best Investment kallar "A warriors attitude".

Ur boken
" As a warrior you understand that there are many ways to win the battle of investing, there are many ways to come out on top in the end. But some ways are wiser then others, designated to maintain sanity in a chaotic world. The warrior attitude says: this is my strategy. It is a good one. It will work. I will not deviate from it no matter what the seeming success in the moment of some other strategy or approach. I will see to the other side; I will recognize that the candle which burns the brightest also burns away the quickest.

A warrior will continually remind himself through examination of historical results that the path of quality and yield is unassailable and shines with increasing superiority the longer the period of comparison becomes. Arms folded, feet squarely on the grounds, the winds may blow around the warriors head, but they serve only to cool his blood. He casts a cold objective eye on his companies, their long term promise and their short term progress, and a still and silent eye on machinations of others in the market. The sun sets and the warrior-investors silhoutte is traced in the colored and darkening sky. In the morning he stands where he stood the evening before, unchanging, glittering and in the morning sun."

Att vara en långsiktigt framgångsrik investerare innebär enligt Miller:

Att man så långt som möjligt undviker förluster.

Är medveten om att människor, inklusive man själv, saknar disciplin och självkontroll i en del lägen och är medveten om att man inte alltid tar rationella beslut, även om man tror det.

Är medveten om att räntepapper över tid är en dålig placering som knappt täcker inflation och att aktier över tid ger bäst utdelning.

En framgångsrik investerare följer därför en strategi där man satsar på aktier, genom att följa en förutbestämd plan eliminerar att sitt eget negativa inflytande, samt att man satsar på säkra, om än dock kanske tråkiga, aktier.

Vilka aktier passar då in?

De ska uppfylla 3 krav. Vara av hög kvalitet. Ha hög utdelning och ha en hög utdelningstillväxt.

Av hög kvalitet är t.ex bolag som har god soliditet (ca 50% eller mer). Höga skulder gör bolag sårbara i dåliga tider. Det ska ha en lång inkl. framgångsrik historia samt så ska den ha en ledning man känner förtroende för.

En hög utdelning innebär enligt Miller en utdelning på ca 4% eller mer.

En fortsatt hög utdelningstillväxt kan vara svår att beräkna, men man kan utgå från historiska siffror. Även här bör den tillväxten ligga på 4% eller mer.

Vid tider av hög inflation,så ska de två ovanstående exemplen vara en bit högre än inflationen.

När allt detta sammanfaller i ett bolag, då är det dags att köpa in sig. Strategin bygger sedan på en buy and hold mentalitet, dvs att man behåller sitt högkvalitativa innehav och får utdelningar år efter år. Som man, när läge uppenbarar sig igen, köper fler aktier för. Säljer gör man egentligen bara om man ser att fortsatt utdelning och utdelningstillväxt är i fara.

15-20 bolag rekommenderas i portföljen. Spridda i olika brancher och jämnt viktade. Upp till 30 innehav är också ok om man hinner med att följa så många.
Var investerad till ca 90% av portföljvärdet (ha en del i likvider för att ta tillvara på uppkomna möjligheter). Detta ger ett bättre investerarfokus, än om man ska försöka tima marknaden.

Är man intresserad av utdelningsaktier kan jag definitivt rekommendera boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar