söndag 16 januari 2011

Axfoods Delårsrapport

Igår kom Axfoods rapport för kvartal 2.


"Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april - juni till
    8 583 Mkr (8 216), en ökning med 4,5 procent.
  * Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 0,7 procent under perioden.
    Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,9 procent.
  * Rörelseresultatet för perioden uppgick till 279 Mkr (269).
  * Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 270 Mkr (258).
  * Resultatet efter skatt var för perioden 199 Mkr (190) och resultat per aktie
    3,79 kr (3,63).
  * Axfood Närlivs tecknade avtal om att förvärva Reitan Servicehandels
    färskvarudistribunal i Stockholm. Axfood tillträder verksamheten den 1
    oktober 2010.
  * Axfoods målsättning för 2010 är att minst nå ett rörelseresultat i nivå med
    2009."

Ett något förbättrat resultat. Rapporten ändrar inte min inställning till bolaget. Jag håller kvar vid min bedömning att det är värt att tidvis fylla på med Axfood i portföljen då kursen ligger på 210 kr eller lägre. För tillfället utgör Axfood en så pass stor del som jag generellt vill ha i ett enskilt utdelningsbolag i portföljen, så det är inte aktuellt med köp såvida inte det skulle inträffa någonting som ger en markant marginal; under förutsättning att likvider finns tillgängliga.

Fler nyheter:

"Axfood planerar att under resten av året öppna 3-4 nya Willys-butiker under resten av året, uppgav Anders Strålman, Axfoods vd, vid rapportkonferensen på torsdagen"
Jag ser det som en sund tillväxt. Vad jag känner till har de nu totalt 224 butiker. Willys-butikerna är ju också den del som står för de största intäkterna och vinsterna. Utöver de nya butikerna kommer även en del Hemköps-butiker omvandlas till Willys-butiker.

En annan sak som är värd att noteras som kuriosa är att Axfood klassas som "bäst i klassen när det gäller kvinnorepresentation i styrelsen". 4 av 7 styrelseledamöter i Axfood är nämligen kvinnor. Läs DNs artikel via länken:  http://www.axfood.se/Documents/Pdf/DN%20100628.jpg

En sak jag gillar och gärna framhåller med Axfood är det starka ägarskapet.

46,3% ägs nämligen av Antonia Ax:son Johnson via familj och bolag.

Vad anser du om ägarskap och dess betydelse?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar