söndag 16 januari 2011

Modern Portfölj Teori

Tänkte göra några inlägg och kortfattat beskriva några olika investeringsmodeller. Kanske någon finner dem vara intressanta? Jag börjar med:

Modern Portfölj Teori (eng: modern portfolio theory), MPT, som är en investeringsmodell som beskriver hur man kan använda diversifiering för att optimera sin portfölj.

MPT utvecklades av Harry Markowitz, nobelpristagare i ekonomi och har haft och har stor påverkan på många inom finansvärlden.

En av grunderna i MPT är att investerare är riskaversa d.v.s. om man förväntas få samma avkastning från två olika investeringar så väljer man den med lägst risk. Accepterar högre risk gör men enbart mot förväntad högre avkastning. I och med detta så finns det olika optimala portföljer beroende på accepterad risknivå.

En annan viktig ingrediens i MPT är valet av tillgångar i portföljen och deras beroende av varandra. Genom att diversifiera så kan man reducera risk då olika tillgångsklasser går olika bra under olika tidsperioder. Det gäller m.a.o. inte att bara välja rätt aktie, man måste också (för att reducera risk) se hur den som portföljtillgång står i relation till de andra i portföljen. Förenklat sagt så ska man, enligt MPT, inte lägga alla ägg i samma korg.

MPT-anhängare menar ofta att det är svårt att slå marknaden. Ska man göra det måste man oftast acceptera högre risk med sina placeringar. Dock är det enbart en minoritet som lyckas med detta över någon längre tid. För den vanlige småspararen är därför det mest lämpliga istället att ha indexfonder som är det det billigaste, enklaste och effektivaste sättet att få en bred diversifikation i sina aktieinnehav som följer marknadens utveckling. Kombinera indexfonder med andra tillgångar så som räntepapper et.c.

Fler investeringsmodeller följer.

Är du influerad av Modern Portfölj Teori?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar