söndag 16 januari 2011

Kazakstan och Kazakstanfonden

Jag har tidigare nämnt att jag flyttat fondmedel till bl.a. en Kazakstanfond. Jag vill här notera lite om just Kazakstan och fonden.

Kazakstan är en f.d. sovjetrepublik, beläget i centralasien. Till ytan är det världens nionde största land och landet är rikt på råvaror. Landet har ca 16 miljoner invånare och kazakerna är i majoritet, men det bor även en stor rysktalande minoritet i landet. Totalt beräknas det bo 131 olika nationaliteter i landet och Kazakstan är därmed en smältdegel av folk, bl.a. beroende på att många deporterades till just Kazakstan under Stalintiden.

Kazakstan var den sista sovjetrepubliken som deklarerade självständighet och har nära band med Ryssland samt anses som den dominerande, men också fortsatt växande, maktfaktorn i centralasien. Ryssland arrenderar bl.a. världens största rymduppskjutningsfacilitet av Kazakstan, Baikonur Kosmodromen.

Kazakstans BNP har varit stadigt växande under de senaste åren med ca 10% årligen. Landet är en exportör av bl.a. olja och vete. Statsskulden har varit stadigt sjunkande och utgör ca 15% av BNP. Staten har sina finanser under kontroll och har också sänkt skatter över tid. Statligt inflytande är stort och vanligt i näringslivet, men Kazakstan har en någorlunda fungerande marknadsekonomi. Amerikanska, europeiska, ryska och kinesiska bolag har alla funnit det intressant att investera i landet och Kazakstan har fått ta emot en hel del investeringar. Infusion av mycket utländsk kapital leder som bekant till inflation vilket man försökt bekämpa med varierat resultat. Inflation har legat på ca 6%/år.

Jag ser med andra ord positivt på landet som helhet. Tittar man på fonden i sig så ska fonden placera ca hälften av sina tillgångar i Kazakstan eller bolag med huvudsaklig verksamhet i Kazakstan. Fonden kan också placera i närliggande länder så som Ryssland och Kina. Fonden använder sig utav ett förhållandevis, hittills, fokuserat placerande.

De största innehaven (ca 9% var) utgörs av:

Halyk Bank, http://www.halykbank.kz/
KazMunaiGas, http://www.kmgep.kz/eng/the_company/general_information/
Kazakhmys, http://www.kazakhmys.com/
Zhaikmunai, http://www.zhaikmunai.com/

Halyk Bank
är en statsägd, samt ledande, bank i Kazakstan. Den sköter bl.a. landets pensionsutbetalningar, har hand om försäkringar och mycket annat. Banksektorn i Kazakstan har varit i stark tillväxt på sistonde och en investering i denna, en för landet systemviktig, statsägd bank anser jag ter sig rimligt.

För framtida referens kan nämnas att kursen för Halyk Bank på Kazakstans Stock Exchange 19/11 slutade på KZT 355 (ca 200 KZT = 1 EUR). ROE ligger enligt delårsrapporten på 5.67%.

KazMunaiGas är ett statsägt olje- och gasbolag som förutom produktion även inkluderar raffinaderier, pipeline-transport m.m. Bolaget har även flertalet dotterbolag, som t.ex. 75% i rumänska Rompetrol.

Kazakhmys är listat i London men har sin huvudsakliga verksamhet i Kazakstan och omkringliggande länder. Det är en av världens största kopparproducenter, Kazakstans största, men har även zink, silver, guldgruvor m.fl.

Zhaikmunai
är ett olje- och gasbolag också listat i London. De är verksamma i nordvästra Kazakstan.

Råvaror, kryddat med en del annat, är m.a.o. fondens inriktning. NAV som det står idag 106,82.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar