söndag 16 januari 2011

Royalty Trusts

Royalty truster liknar s.k. REITs, men sysslar mest med olje- och gasutvinning. De har förmånliga skatteregler men delar i gengäld ut minst 90% av vinsten till sina andelsägare för att få vara en s.k. trust. Royalty truster är vanligast i USA och Kanada och kan handlas på New York och Toronto börserna.

Det normala är att trusten äger olika fält som ett annat bolag är operatör på. I USA så kan truster själva t.ex. inte anställa personal. Trusterna är populära då de ofta ger en mycket hög direktavkastning (10-15%). De kan också användas till att spekulera i olje- och gaspriser då trusternas utdelningsgrundaderesultat är väldigt beroende på priset på olja och gas, högre oljepris = högre avkastning.

Vid en koll så ter det sig normalt att trustandelar säljs till ett pris som motsvarar ca 7-10% direktavkastning. Om oljepriserna kraftigt stiger så kommer direktavkastningen (om man köpt) samt andelspriserna likaledes gå upp, vilket gör det förmånligt att köpa på sig andelar då oljepriset är lågt.

En viktig skillnad mellan USA truster och kanadensiska är att i USA är trusterna begränsade till vad de redan har/grundades med. De kan m.a.o. ej tillföra mer oljefält till trusten. Till slut är reserverna i existerande fält utvunna och trusten upphör. I Kanada drivs trusterna mer som företag. Därmed kommer fr.o.m. 2011 de kanadensiska trusterna också beskattas mer i likhet med andra kanadensiska företag.

En annan anledning till att truster kan vara intressanta är perodiciteten på utdelningarna. Många av dem har månatliga utdelningar. Jag har själv mest fokuserat på att undersöka trusterna i USA. Följande har utdelning en gång i månaden. Visas gör också nuvarande direktavkastning.

Cross Timber Royalty Trust 7,65%
Hugoton Royalty Trust 8,1%
Permian Basin Royalty Trust 8,3%
Sabine Royalty Trust 9,4%
San Juan Basin Royalty Trust 7,6%

Andra truster har utdelningar varje kvartal.

Vore intressant höra från någon som vet vad man bör beakta mer vad det gäller olje- och gastruster på andra sidan Atlanten.

1 kommentar:

  1. Vad händer med det investerande kapitalet när Trusten upphör? Antar att man endast skattar 15% på utdelningarna om man köper trusten genom KF eller ISK.

    SvaraRadera