söndag 16 januari 2011

Som befarat

Som befarat så genomför STRICT en nyemission.

"extra bolagsstämma att hållas den 14 februari där det kommer att föreslås en företrädesemission på MSEK 16,5 och en riktad emission på MSEK 1,9. Företrädesemissionen föreslås genomföras med villkoren att tre (3) gamla aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskurs i både företrädesemissionen och den riktade emissionen föreslås till SEK 0,19."
Jag gick ur i November då STRICT visade upp en sinande kassa och allt sämre resultat.  Jag tog då en viss kursförlust (vilket man måste ibland när man ser att det barkar åt fanders), men skönt i alla fall att man kom ur innan detta, som innebär en rejäl utspädning och kurspress. Förlusten som sådan grämer mig igentligen inte då jag tycker STRICT presterat tidigare år och givit mig avkastning, men här hade vi kommit till vägs ände för denna gång.

"Genom denna finansiella förstärkning av STRICT ökar vi möjligheterna för att ytterligare ta tillvara de affärsmöjligheter som finns i marknaden” säger Mats Löfgren, VD i STRICT, i en kommentar.

Detta är nog en sanning med viss modifikation. Kassan är helt enkelt slut och soliditeten rekordlåg. Man har inte något annat val.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar