lördag 29 januari 2011

KISS

Vi lever i en komplex värld. En komplex värld med en oförutsägbar framtid. En del försöker bättre förstå sig på den genom att skriva en 200-sidig rapport som inkluderar ett flertal avancerade grafer, trettiotvå cirkeldiagram och en och annan grekisk bokstav...

Faktum är att två rader poesi om världens beskaffenhet troligen kan ge en lika stor, om inte större förståelse.

Varför nämner jag detta? Jo för i den värld av finanser, börser, aktier, företagsekonomi et.c. som många av oss finner fascinerande kan vi använda oss av allehanda komplicerade analysverktyg. Det finns dussintalet TA-program, avancerade räknemodeller att räkna på framtida kassaflöde, diskonteringsräntor, dittan hit och dittan dit.

De s.k. avancerade analysverktygen säger sällan mer än vad de enklare verktygen gör. Världen är för komplex för det. I bästa fall så förstärker den ökande mängden "information" enbart våra redan antagna uppfattningar. De får inte fram "sanningen" mer för det och framförallt inte framtidens.

Så hur ska man då som investerare agera? För all del, använd de verktyg du finner intressanta, men var medveten om att du antagligen inte får andra resultat än vad sunt förnuft i kombination med enklare verktyg ger dig. Det är detta som gör aktiemarknaden så fantastiskt. Man måste inte ha doktorerat i företagsekonomi för att bygga upp en mindre förmögenhet med aktier. Och framförallt, om dina mer avancerade analysverktyg visar någonting annat än vad ditt sunda förnuft säger. Se upp. Risken är stor att det är dina eventuella diskonteringsräntor det är fel på inte ditt förnuft.

Många aktieintresserade är intresserade av siffror, att räkna et.c.. Detta leder till att man sätter större tilltro till någonting som presenteras med avancerade räknemodeller då det är det man själv tycker om eller intresseras av. Det är troligen färre aktieintresserade som läser poesi eller prosa...

Ska vi byta ut kvartalsrapporter mot poesiafton?

Nej, men jag vill slå ett slag för att, gör det inte mer komplicerat än vad det är. För man får inte mer rätt för det. Som talesättet lyder, och som är värt att upprepa för sig själv, Keep It Simple Stupid! (KISS).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar