måndag 21 mars 2011

Analys av Havsfrun

Här kommer en enklare analys utifrån mina ratingkriterier av Havsfrun Investment

Havsfrun Investment är ett investmentbolag med strategin att som passiv ägare investera i hedgefonder, aktiefonder och andra finansiella instrument.
Large eller midcap eller motsvarande: Nej, noterat på OMX smallcap.

Tydlig ägare >20%: Ja. Claes Werkel och John Tengberg är de största ägarna med ca en tredjedel var.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja, ger utdelningar och de bör kunna fortsätta med detta.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Nej, Havsfruns verksamhet är synnerligen avhängt utvecklingen på världens börser.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja, verksamheten kräver inte innovativ produktutveckling.

Konjunktur-okänslig: Havsfrun har klarat av att ge en förhållandevis hög direktavkastning från 1996 och framåt genom låg som högkonjunktur så på detta sätt har bolaget visat sig klara av konjunkturer samt kriteriet. Dock är substansvärderingen av bolaget starkt knutet till konjukturrörelser i och med handel och innehav av finansiella papper.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja.

Bättre än index? Havsfruns egna målsättning är att över tiden uppnå en relativt stabil substansutveckling, likvärdig eller högre än den genomsnittliga avkastningen på den globala aktiemarknaden men med mindre värdesvängningar. Direktavkastningen är generellt högre än index i övrigt, men substansutvecklingen är generellt över tid (2004 och framåt) sämre eller lika med MSCI Världsindex. Jag är därmed tveksam till, trots den generellt höga direktavkastningen, om bolaget klarar kriteriet och svaret får bli; Nej.

Förtroende för ledningen: Det känns lite tufft, men svaret får faktiskt här bli: Nej. Vilket är allvarligt. Anledningen är två. Det saknas transparens i innehaven. Ledningen vill av oklar anledning ej specifiera vilka fonder och finansiella instrument man har. Den andra anledningen är de relativt höga omkostnaderna man har för att förvalta ett förhållande litet kapital. Finns bolaget för att berika främst ledningen tillika storägarna, eller för att berika aktieägare överlag?

Havsfrun Investment får godkänt på 5 kriterier av 9. Detta leder då till rating: C.


Slutsats

Med en C-rating platsar inte Havsfrun Investment i en långsiktig portfölj och avrådes därmed. Frågetecknen och riskerna är för stora och för många för att Havsfrun ska kunna ses som ett långsiktigt bra placeringsalternativ.

4 kommentarer:

 1. Tack för analysen. Har faktiskt kollat på företaget då och då, men nu blir det inget köp :)

  SvaraRadera
 2. Jag har själv Havsfrun i portföljen eftersom de brukar ge en otroligt bra direktavkastning (om man köper till rätt pris), men utifrån de ovanstående kriterierna så ter de sig inte som något långsiktigt säkert kort.

  SvaraRadera
 3. Några nya tankar om Havsfrun idag efter rapporten? Substansrabatten är nästan 50% och om utdelningen blir som i år så blir direktavkastningen drygt 10%

  SvaraRadera
 4. En av de luriga sakerna med Havsfrun är just substansen. De är inte transparenta med vad de håller för papper så frågan är vad som egentligen är "substansen". Havsfrun kan fungera bra eftersom den är impopulär och därmed billig men när annat också är billigt sätter jag hellre pengarna i mer kvalitativa bolag då chansen ges. Jag avyttrade Havsfrun tidigare i år, men visst man kan få en mycket bra direktavkastning via Havsfrun om de kan behålla utdelningarna och inte tvingas till stora nedskrivningar framöver.

  SvaraRadera