torsdag 10 mars 2011

Lundaluppen

Här kommer ännu ett bloggtips som jag varmt rekommenderar. Bloggen Lundaluppen.

Lundaluppen innehåller, och uppdateras då och då med, analyser på flertalet OMX-noterade bolag. Mycket läsvärda!

Lundaluppen definierar sig själv som en defensiv värdeinvesterare. Detta perspektiv utmärker också bolagsanalyserna som utgår från några valda kvalitativa och kvantitativa kriterier inspirerade av "The Intelligent Investor" av Benjamin Graham.

2 kommentarer: