söndag 6 mars 2011

CPFL Energia SA

Är man intresserad av att investera i ett utländskt bolag med hög och hittils relativ stabil utdelning och som är verksam i ett av världens snabbast växande ekonomier, Brasilien, så kan CPFL Energia vara det man letar efter.

CPFL Energia är en stor elleverantör och elproducent i Brasilien.

1997 privatiserades bolaget och har sedan dess expanderat kraftigt, dels p.g.a. av en stor växande marknad dels via förvärv och uppköp av mindre aktörer. Marknaden i Brasilien är inte som här utan mer fragmenterad. Detta har gjort att en större aktör som CPFL Energia har haft möjligheter till att göra förvärv.

Utdelningar sker två gånger per år, Maj och Augusti och direktavkastningen just nu ligger på 7,2% d.v.s. en minskning den senaste tiden då aktiekursen fortsatt stiga. Vi har tidigare sett en direktavkastning på ca 8%. I regel verkar direktavkastningen legat mellan 6-8% de senaste åren.

Elkonsumtion förväntas fortsätta öka med 4-5% årligen i Brasilien. Den stora huvuddelen av Brasiliens el kommer från vattenkraft (85%) vilket gör landet sårbart vid torka som återkommer då och då. Satsningar görs därför på vindkraft och biomassanläggningar. En satsning som även CPFL Energia är med i.

(På bilden: Etanolproduktion)


CPFL Energia ger också exponering mot den brasilianska realen. Kanske något för den som vill diversifiera i sin valutaexponering.

CPFL Energia kan även handlas på NYSE. Kurs just nu ca 80 usd. Prognostiserat resultat för 2011 är ca 6 usd. Det ger en P/E 13,3 vilket inte är ett superklipp, men ej heller dyrt. Speciellt inte om man räknar med fortsatt stark tillväxt för landet självt och bolaget i sig, stark real och räknar med den höga direktavkastningen. Nu finns det naturligtvis fler faktorer som man bör beakta, som t.ex. skuldsättningen. Men för den intresserade kan det vara värt att ta en närmare titt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar