söndag 13 mars 2011

Analys av AstraZeneca

Här kommer mitt första försök till enklare analys utifrån mina ratingkriterier av ett av mina portföljinnehav; AstraZeneca.Large eller midcap eller motsvarande: Ja, noterat på bl.a. OMX largecap så klarar AZN storlekskriteriet.

Tydlig ägare >20%: Nej, AZN uppnår inte detta kriteriet. Största ägaren Blackrock Inc har ca 7%, Invesco Ltd ca 5%, Axa SA ca 4% och Investor AB ca 4%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja, AZN ger utdelningar och det finns inga tecken på att de kommer sluta med detta.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Ja, AZN verkar inte i en branch vars verksamhet påverkas starkt av detta. Detta syns också på historiken.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Nej, AZN måste på sikt utveckla eller förvärva nya "produkter". Antingen går patent ut eller så kommer konkurrenter komma med nya, effektivare mediciner. Man måste vara innovativa.

Konjunktur-okänslig: Ja, AZN har gått med vinst samt gett utdelningar genom hög- som lågkonjunktur de senaste 10 åren.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja, AZN har ca 11.000 MUSD i räntebärande skulder att jämföra med eget kapital på 21.000 MUSD.

Bättre än index? Att vinsten ökat per aktie beror till viss del på återköp av aktier men AZN har dock sedan 2003 tredubblat vinsten/aktie liksom utdelningen. Det skulle vara önskvärt om tillväxten var högre på "egna" meriter men den höga direktavkastningen väger upp detta så svaret får bli Ja.

Förtroende för ledningen: Enligt mitt tycke, Ja. Jag har ingen anledning att "fälla" ledningen på denna punkt. Än så länge har man i alla fall inte ställt in en utdelning till aktieägare samtidigt som man lyft vidhäftiga bonusar med hänvisning till att det är marknadsmässigt korrekt...

Summa summarum så får AZN godkänt på 7 kriterier men icke godkänt på 2. Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med en A-rating kan AZN passa in i en långsiktig portfölj, men man ska då vara medveten om dess svagheter. Även om AZN inte passar in för dem som enbart vill fokusera på de bästa så kan, enligt mig, ett A-ratat bolag ha en plats i en portfölj som följer en mer diversifierad strategi. Dock så bör kanske inte huvuddelen av portföljvärdet ligga här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar