fredag 18 mars 2011

Kanada, tigerekonomi och råvarors fall

Kanada har, liksom Sverige, prisats för sin starka finansiella ställning. Toronto-börsen har gått bland de starkaste. Deras dollar har, liksom kronan, stärkts och finanskrisen slog inte alls lika hårt mot Kanada som mot dess granne USA. Visserligen kom ett mindre bostads-prisfall i och med finanskrisen, men det återhämtade sig snabbt och har sedan fortsatt stiga kraftigt. Där, liksom här, diskuteras om bostadsvärderingarna befinner sig i en bubbla.

Kanada har gynnats av de höga och stigande råvarupriserna. Den har gett mer i plånboken till kanadensarna, stärkt deras valuta och förtroende och hållit arbetslösheten nere på avundsvärda nivåer samt drivit på en bygg-boom vilket gjort att byggnadssektorn med 7,5% av arbetstillfällena är en av de större arbetsgivarna. I januari i år skapades t.ex. dubbelt så många jobb i Kanada än i det 10-gånger befolkningmässigt större grannlandet USA.

Baksidan är, liksom i Sverige, stigande bostadspriser och ökad privat belåning. Även om Kanadas statsfinanser är sunda så har de kanadensiska hushållens skuldsättning ökat kraftigt.

Faran, som många ser det, är just beroendet av råvarusektorn som är basen för tillväxten i Kanada. Kanada har ridit på den vågen av kraftig ökning under flera år nu. Detta är inget nytt fenomen. Under den 200 års period där man studerad råvaror och ekonomisk historia förknippad med dessa så har kraftiga ökningar förekommit vid flertalet tillfällen. De har dock alla följts av ett kraftigt fall.

Råvaru-utvinning är kapitalintensivt och det tar tid för att bygga ut och öka produktionen. Det tar därför tid för att kunna möta en kraftig ökad efterfrågan. Denna "övergångs-tid" är då råvaror historiskt sett får sina rusningar mot nya toppnivåer. I dylika tider ser man en kraftig satsning och utbyggnad. Det som förut varit olönsamt blir nu lönsamt.

Nackdelen när många går in för att tjäna pengar på ökad efterfrågan är att efter en viss tid och då efterfrågan börjar mättas p.g.a. att höga priser gjort att industrin effektiviserat eller finner andra billigare lösningar så sammanfaller detta ofta med ett kraftigt ökat utbud då den nya produktionen som man investerat i nu tar fart. Den sammanlagda effekten blir ett kraftigt fall.

Detta är också risken för Kanada.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar